kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA PAWŁA II, 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJACA DO PRACY JANA PAWŁA I

16-300 AUGUSTÓW

ALEJA  KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 3B

TEL/FAX. 87 6447682 

e-mail:  zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie:

mgr Roman Krzyżopolski

e-mail do dyrektora: zsspecdyrektor@gmail.com