• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIA DLA RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka i terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej

Email Drukuj PDF

 

Tematyka i terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
ZSS w Augustowie w roku szkolnym 2017/2018


Lp.

Temat posiedzenia

Planowany termin

Odpowiedzialny

 

1.

Informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego – przydział przedmiotów nauczania, godzin edukacyjnych, wychowawstw i innych czynności. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy edukacyjnej szkoły, opiniowanie tygodniowego rozkładu  zajęć.

 

 

 

 

23.08.2017

4.09.2017

 

 

dyrektor

2.

 

 

 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

 

14.09.2017

 

dyrektor

3.

 

Zaopiniowanie planu finansowego szkoły na rok budżetowy 2017.

Przyjęcie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2017/2018.

 

5.10.2017

dyrektor

4.

Bieżąca organizacja pracy szkoły, szkolenie rady pedagogicznej

 

23.11.2017

 

5.

 

Klasyfikacja uczniów za  I semestr roku szkolnego 2017/2018.

 

12.01.2018

 

dyrektor

wychowawcy klas

6.

Analiza wyników pracy edukacyjnej i opiekuńczej , wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za I semestr roku szkolnego  2017/2018

 

15.02.2018

 

dyrektor

 

 

 

7.

 

 

Bieżąca organizacja pracy szkoły, szkolenie rady pedagogicznej

 

 

22.03.2018

 

 

8.

 

 

 

Zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

19.04.2018

 

dyrektor

 

9.

 

Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2017/2018

 

11.06.2018

 

dyrektor

wychowawcy klas

 

 

10.

 

Podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego.

Projekt organizacji pracy szkoły i pracy edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

 

 

22.06.2018

 

 

dyrektor