• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZRÓBMY COŚ RAZEM

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Zróbmy coś razem” autorstwa Urszuli Sieńkowskiej - Cioch i Ewy Poważa realizowana w Gimnazjum nr 5 w roku szkolnym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Zajęcia wychowawcze w ramach programu „Zróbmy coś razem” obejmują wszystkich uczniów klas gimnazjalnych. Głównym ich celem jest uczenie współpracy w grupie poprzez zaplanowanie i realizację własnego projektu. Zdobyciu umiejętności potrzebnych do realizacji tego projektu służą kolejne etapy zajęć.

Cele poszczególnych etapów to:

- integracja społeczności gimnazjum,

- rozwijanie empatii,

- przestrzeganie obowiązujących norm,

- asertywne odmawianie,

- budowanie poczucia własnej wartości,

- rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,

- kształtowanie poczucia sprawczości.

Zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod pracy min.: burza mózgów, uszeregowanie promyczkowe, zabawy integracyjne, scenki dramowe, metoda zdań niedokończonych.

Ważnym elementem naszych zajęć jest opracowanie kontraktu grupowego obowiązującego wszystkich uczestników. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.

Wymiernymi efektami zajęć wychowawczych jest wyraźnie widoczny wzrost integracji grupy oraz umiejętność współdziałania przy realizacji różnych zadań.

 

p. Urszula Sieńkowska - Cioch

p. Ewa Poważa

Poprawiony: sobota, 25 maja 2013 15:01