aktualności

Stowarzyszenie Wśród Nas

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT. Każdy, kto wypełnia ten dokument może przekazać 1,5% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego. Zapraszam do wsparcia KRS 0000278437 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych “Wśród nas”

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca w naszej szkole uroczyście celebrowaliśmy realizację integracyjnego projektu pod hasłem „Przyjaźń nie liczy chromosomów”. Cyklicznie na obchody Światowego Dnia Zespołu Downa zapraszamy do współpracy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie wraz z nauczycielkami, panią Joanną Denert oraz Agnieszką Frydrych.  

Bieżący projekt poświęciliśmy przekazom medialnym, zastanawialiśmy się nad rolą dziennikarza, korespondenta, prezentera, reportera. Trzykrotne warsztaty z uczniami klasy VII szkoły społecznej STO zaowocowały powstaniem krótkiej formy przekazu „Augustowskiego Teleekspresu Przyjaźni”. Wszystkie teksty prezenterskie opracowane zostały podczas spotkań w oparciu o dostępne materiały z poprzednich wydarzeń ŚDZD. A mieliśmy bogaty materiał wspólnej współpracy: warsztaty malarskie, fotograficzne, muzyczne, teatralne, wokalne, itp. Niezwykłe wzruszenie wywołały wspomnienia, możliwość obserwacji w jaki sposób dorastamy, zmieniamy się, rozwijamy, kształtujemy…

Kolejną częścią projektu była organizacja twórczych warsztatów – przygotowanych przez florystkę, panią Olgę Litwińczuk na której wykonywaliśmy samodzielnie Wielkanocne Palmy. Do projektu zaprosiliśmy rodziców wraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w tym z Zespołem Downa. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Augustów, panu Mirosławowi Karolczuk oraz radnej, pani Magdalenie Szlaszyńskiej za udzieloną pomoc         i wsparcie w organizacji integracyjnego przedsięwzięcia zrealizowanego w Miejskim Domu Kultury w Augustowie.

Podczas szkolnej uroczystości 21 marca z zaangażowaniem włączyliśmy społeczność szkolną do wspólnej, spontanicznej zabawy z kolorowymi skarpetkami w postaci pacynek. Nasi bohaterowie dnia, Ola i Paweł – przy gromkich oklaskach – dzielnie rywalizowali w kilku konkursach zadaniowych.   

Dziękujemy naszym wiernym Przyjaciołom!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kompendium jubileuszu 10 lat!!!

S. Piekarska

B. Augustynowicz

Witaj wiosno!!!

Ewa uczennica nauczania indywidualnego, w oczekiwaniu na nadejście wiosny, wykonała małą grządkę na parapecie, gdzie zasiała owies. Wiosna to oczywiście Święta Wielkanocne, dlatego też Ewa wykonała wielkanocny stroik z bazi i ozdób wykonanych z masy porcelanowej. Zajęcia dostarczyły wielu ciekawych wrażeń dotykowych, węchowych, a przede wszystkim dostarczyły mnóstwo dobrej zabawy.

Agnieszka Ostrowska

 

Pisanki, pisanki, jajka malowane….

Wielkanoc tuż, tuż, więc do święta – dzielnie się przygotowujemy. Dnia 25 marca
uczestniczyliśmy w szkolnej wycieczce do „Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji”. Już na
samym początku zaskoczeni zostaliśmy 3 metrową pisanką pod budynkiem Muzeum, kolejno
przeszliśmy parkowym szlakiem z dekoracyjnymi pisankami zawieszonymi nad dróżkami
oraz rozpoczęliśmy poszukiwania ukrytych pisanek w pobliskiej okolicy (jest ich ok. 30).
Następnie pani Iza, nasza przewodniczka rozdzieliła nas na zespoły zadaniowe. Mieliśmy
możliwość zwiedzania Muzeum z ogromną ilością pamiątkowych, kolorowych pisanek.
Poznaliśmy wielopokoleniową tradycję danego regionu, techniki malowania i barwienia jaj.
Wyzwaniem było malowanie pisanek (wydmuszek) techniką batikową gorącym woskiem
pszczelim – poradziliśmy sobie wyśmienicie!!!
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego pięknego i urokliwego miejsca.
B. Augustynowicz

Muzyczna lekcja dobrego wychowania!

Kolejny raz w tym roku szkolnym mieliśmy okazję wysłuchać koncertu muzyków
Arte – Muza z Białegostoku. Tym razem zaproszono nas do Doliny Uprzejmości, gdzie
wszyscy są bardzo kulturalni i uprzejmi. Słyną z tego na całym świecie. Jednak pewnej nocy
do tej pięknej krainy zakrada się czarodziej Mąciwoda, który mieszka w górach. Wykrada on
po kryjomu najważniejsze uprzejme słowa. Mieszkańcy Doliny są z tego powodu bardzo
smutni i nie wiedzą jak się mają teraz zachowywać.
W trakcie audycji młodzi widzowie wraz z muzykami mieli za zadanie odzyskać wszystkie
skradzione słowa. Przy okazji przypomnieli sobie dlaczego warto używać takich słów
jak: dziękuję, przepraszam, proszę…
Koncert został zorganizowany i sfinansowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie, w ramach zadania publicznego
współfinansowanego przez Gminę Miasto Augustów „Aktywny udział w kulturze i nauce
szansą na wyrównywanie szans rodzin z osobą niepełnosprawną”

p. Halina Szulewska, p. Agnieszka Turowska

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 18 i 19 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne podczas których uczniowie
uczestniczyli we Mszach Świętych i zajęciach na terenie szkoły. Temat pierwszego dnia brzmiał:
Eucharystia ucztą miłości. Podczas lekcji otwartej uczniowie zapoznali się z wydarzeniami z życia
Jezusa dotyczącymi Ostatniej Wieczerzy, podczas której zostały ustanowione sakramenty Eucharystii i
Kapłaństwa. Z wielką uwagą obejrzeliśmy film wykonany metodą malowania palcami na piasku na
temat: Co to jest Msza Święta? Następnie licznym gronem poszliśmy aby uczestniczyć w Eucharystii w
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Tematem drugiego dnia była męka i śmierć Pana Jezusa.
Uczniowie rozwiązywali edukacyjne quizy. Pogoda dopisała i również po spacerze uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej. Po powrocie z różnorodnych materiałów przyrodniczych wykonywali Ogród
Zmartwychwstania jako świąteczną dekorację klasy.

p. Agnieszka Sobota
p. Maria Gładyszewska