Sylwia Piekarska

Wychowanie wodne

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na pływalni wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Pływanie ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno-stawowego. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich, co daje im możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich Olimpiad Specjalnych.
Podczas zajęć wykorzystujemy 10 punktowy program według koncepcji Halliwick. Jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Głównym celem tej metody jest nauczanie bezpiecznego i swobodnego poruszania się w środowisku wodnym. Metoda ta jest rewelacyjną i unikalną formą terapii w wodzie i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny i poznawczy. W trakcie zajęć możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż na lądzie. Zajęcia są realizowane przez osobę z uprawnieniami do prowadzenia zajęć tą metodą.
W naszej szkole…
– w zajęciach na pływalni uczestniczą już najmłodsze klasy szkoły podstawowej,
– uczniowie ćwiczą w mało licznych grupach,
– zajęcia odbywają się systematycznie przez cały rok szkolny,
– uczniowie podzieleni są na grupy sprawnościowe, o podobnych umiejętnościach pływackich ,
– zajęcia prowadzone są przez instruktora pływania i doświadczonych nauczycieli wychowania fizycznego,
– uczniowie startują w zawodach pływackich Olimpiad Specjalnych na różnych szczeblach,
– przez kilkanaście lat kontynuacji zajęć na pływalni szkoła wychowała wielu medalistów w konkurencjach pływackich na szczeblu województwa, kraju i Europy,
– największym sukcesem jest srebrny medal Adriany Puczyńskiej na dystansie 50m stylem Klasycznym podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Antwerpia 2014
Zajęcia wychowania wodnego w Zespole Szkół Specjalnych od lat prowadzone są dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Starostwo Powiatowe.

MIKOŁAJKI

W dn. 06.12.2018r. w naszej szkole obchodziliśmy Mikołajki. Było to spotkanie integracyjne wszystkich uczniów naszej szkoły, którego powodem było oczywiście spotkanie z niezwykłym gościem- Świętym Mikołajem.  Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały na przybysza, ale zanim to nastąpiło musiały wykonać wyznaczone zadania, przesłane listownie przez Mikołaja. Wszyscy z wielką ochotą pracowali, dzięki czemu powstała piękna dekoracja. Poza tym dzieci i młodzież zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, recytatorskie oraz wokalne przed naszym gościem. Mikołaj stwierdził jednoznacznie, że wszystkim należą się upominki. Radości nie było końca.
Święty Mikołaju do zobaczenia za rok.

Iwona Bagińska

Andrzejki w Zespole Szkół Specjalnych

29.11.2018 roku wZespole Szkół Specjalnych odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii. Przyczyniły się do tego wolontariuszki z OHP w Augustowie, które przygotowały różnorodne wróżby. Uczniowie i nauczyciele mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele innych ciekawych przepowiedni. Młodzież  szkoły przysposabiającej do pracy przygotowała krótką informację na temat tradycji andrzejkowych w dawnych czasach i współcześnie, zainscenizowała krótką scenkę z wróżką, czarną różą i czarnym zamkiem. Przedstawienie wprowadziło widzów w atmosferę zabawy oraz przybliżyło tradycje andrzejkowe. Atrakcją dyskoteki była loteria fantowa. Całą imprezę uświetniała muzyka oraz poczęstunek. Uczniowie wraz z wolontariuszkami bardzo chętnie zajmowali miejsce na parkiecie. Gdy impreza dobiegła końca wszyscy zgodnie orzekli, iż nie mogą doczekać się kolejnego balu!

Niedźwiecka, U. Cioch, K.Kasjanowicz

3.12.2018r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym obchodzony był Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Uroczystość zorganizował Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Specjalnych „Wśród Nas” pod honorowym patronatem Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego.
Celem spotkania była integracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowanie ich twórczości i zainteresowań. Główne przesłanie uroczystości w roku obchodów 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę brzmiało:” Łączy nas tak wiele”, rozumiane jako wspólne korzenie, wspólną tożsamość narodową, miłość do Ojczyzny, zarówno tej dużej, jak i tej małej, lokalnej, dotyczącą w tym samym stopniu wszystkich Polaków.
Uroczystość zgromadziła licznych gości: przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Augustowie, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dyrektorów augustowskich placówek edukacyjnych oraz nauczycieli i liczną grupę młodzieży.
Promowaniu piękna naszej Ojczyzny oraz szerzeniu wiedzy na Jej temat służył turniej „Nasza mała Ojczyzna”. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne z placówek edukacyjnych i rehabilitacyjnych naszego regionu: Niepublicznego Gimnazjum „Prolog” i Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Rywalizacja była wyrównana i dostarczyła zarówno uczestnikom jak kibicom wielu emocji. W części artystycznej uczestnicy turnieju zaprezentowali piosenki patriotyczne oraz promujące swoje miasto np. znane wszystkim „Augustowskie noce” czy „Hej Mazury”.
Gościnnie polskie tańce narodowe zaprezentowały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, a najmłodsi wykonawcy- dzieci z Przedszkola nr 3- zaśpiewały min. piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
Uroczystość uświetnił znany i wielokrotnie nagradzany Zespół Tańca Ludowego „Bystry” wykonując wiązankę augustowskich tańców ludowych. Muzyka, żywiołowość i piękne stroje tancerzy wywarły duże wrażenie na uczestnikach i gościach.
Smakowite przekąski dla uczestników gości spotkania przygotowała młodzież z klasy gastronomicznej integracyjnej Zespołu Szkól Technicznych w Augustowie.

W trakcie uroczystości podsumowany został konkurs plastyczny „Aktywni w nauce, terapii i rehabilitacji” organizowany przez Fundację Pomocy Zdrowiu „Harmonia” w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PEFRON z ROPS w Białymstoku.
Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbywały się w ramach realizacji zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych ”Wśród Nas”- „Bądźmy razem- z niebieskimi i sprawnymi inaczej” współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa oraz wsparciu finansowemu Zarządu Powiatu, Rady Rodziców ZSS , Fundacji Pomocy zdrowiu „Harmonia”.

Ewa Poważa

Jesień w Studzienicznej

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy w Studzienicznej docenił uroki jesieni i walory przyrodnicze okolicy. Podczas regularnych wycieczek poznawaliśmy ogród,  sad, las, jeziora, ścieżki edukacyjne, Sanktuarium. Spotkaliśmy się z uczniami szkoły, którzy pieszo przybyli odwiedzić pomnik Jana Pawła II z okazji Dnia Patrona. Uzbierane ,,dary jesieni” wykorzystujemy podczas prac plastycznych tworząc naturalne dekoracje. Tak powstała praca na konkurs: Promieniowanie ojcostwa. Pamiętając o listopadowych świętach odwiedziliśmy groby koleżanek oraz miejsca poświęcone pamięci walczących o wolną Polskę. Korzystaliśmy z hamaków ćwicząc zmysł równowagi. Atrakcyjność naszych zajęć wzbogacają też zaj. stymulacji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata.

B. Skowrońska

„Zastosowania choreoterapii – terapii tańcem w praktyce pedagogicznej”

W dniach 23-24.11.2018r odbyły się w naszej szkole warsztaty szkoleniowe w których uczestniczyło 18 nauczycieli a prowadziła je pani Regina Wolska – choreoterapeuta z Wrocławia, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Tematyka zajęć wynikała z potrzeb eduakcyjno – terapeutycznych naszych uczniów, wpisując się w rozwój kreatywnych rozwiązań dydaktycznych.

Celem zajęć było poznanie możliwości rozładowywania napięć psychofizycznych przez ruch, taniec, zwiększenie świadomości ciała, zdobycie umiejętności ekspresji własnych emocji, poznanie preferencji ruchowych. Podczas zajęć miałyśmy możliwość pracy z aktywną wyobraźnią i głosem, improwizacją taneczną.

Uczyłyśmy się tańca integracyjnego ( m.in. etnicznego), masażu relaksacyjnego przy muzyce, medytacji w ruchu oraz pracy z rekwizytem. Podczas warsztatów metodycznych panowała cudowna atmosfera, prowadząca przekazała nam wiedzę, podzieliła się praktycznymi wskazówkami oraz propozycjami  pracy z dzieckiem. Teraz wykorzystamy je na naszych zajęciach!!!

Mamy nadzieję, że to nie było Nasze ostatnie spotkanie.

Organizator szkolenia

Augustynowicz

„Czy warto pracować?”

Dnia 7.11.2018r. uczniowie w ramach realizacji programu „Czy warto pracować?”odwiedzili  Pracownię Krawiecką pani Doroty Mieczkowskiej. Mieli tam okazję zapoznać się ze specyfiką pracy krawcowej. Poznali zakres czynności profesjonalnej maszyny do szycia, uczyli się prasować specjalistycznym żelazkiem oraz wykonywać różnego typu czynności porządkowe. Wzbogaceni o nowe doświadczenia związane z organizacją różnych stanowisk pracy oraz wyposażeni w materiały do naszej pracowni- resztki tkanin i dodatków krawieckich dziękujemy pani Dorocie za życzliwe i serdeczne przyjęcie.

Krajobraz nad Nettą

Dnia 9 listopada 2018r uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w uroczystości Święta Niepodległości w ACE, na której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Krajobrazy nad Nettą – Kolory jesieni. Już drugi raz uczniowie naszej szkoły biorą udział w tym konkursie. Tym razem triumfy święcili Michał Milkiewicz – III miejsce w kat. klasy 7-8 i Karina Karwowska wyróżnienie w tej samej kategorii. Pozostali uczniowie zostali wyróżnieni upominkami za udział. Wszystkie prace znalazły się w holu ACE na pięknie zorganizowanej wystawie. Zapraszamy całą społeczność do zwiedzania. Opiekunkami uczniów w tym konkursie były panie: Urszula Cioch, Katarzyna Kasjanowicz i Alicja Sokołowska.

Muzeum Wojska w Suwałkach

W ramach obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły dnia 16 listopada 2018 roku wzięli udział w wycieczce do Muzeum Wojska w Suwałkach. Tam zobaczyliśmy sprzęt wojskowy z różnych okresów historycznych, a następnie pod kierunkiem pani przewodnik odbyliśmy lekcję historii od czasów międzywojennych po współczesność. Było to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ nawet można było wziąć do ręki karabin albo poczuć się artylerzystą, podnosząc i opuszczając lufę działa!

U. Cioch
K. Niedźwiecka
K. Kasjanowicz

Wieści z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Jesień w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych jest kolorowa i energetyczna. Korzystając z jej uroków dziewczęta poznawały zakątki naszego miasta. Zwiedziły między innymi Rynek Zygmunta Augusta, Targowicę Miejską, Pałac na Wodzie, Plażę Miejską, Amfiteatr, urokliwe nabrzeża Kanałów Augustowskiego i Bystrego. W swoich wyprawach nie zapomniałyśmy o koleżankach, które odeszły. Odwiedziłyśmy ich groby i zapaliłyśmy światełko pamięci. Na przebytych ścieżkach spotkałyśmy wiele ciekawych stworzeń, np. kury, koguty, kaczki. Wiele sympatii okazali nam napotkani ludzie obdarowując nas ciepłymi słowami i gestami. W salach zajęć było i jest równie ciekawie. Rozwijałyśmy swoje zmysły podczas zajęć w Sali doświadczania świata, tworzyłyśmy małe i piękne dzieła z gliny w pracowni ceramicznej, utrwalałyśmy schemat własnego ciała i odkrywałyśmy swoje nieodkryte dotąd możliwości w czasie zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Stymulacji Bazalnej. Nasze zmysły szalały, gdy poznawałyśmy dary jesieni. Wspólnie doszłyśmy do wniosku: to, co cieszy i jest piękne dla oczu, nie zawsze ma dobre walory smakowe. Odwiedzili nas też nasi przyjaciele ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z panią Urszulą Sieńkowską-Cioch. Celebrowaliśmy stulecie niepodległości Polski. Koleżanki i koledzy przeczytali nam legendę „Lech, Czech, Rus”. Z wielkim optymizmem i ciekawością czekamy na nową porę roku !

Daria Dębowska

Agata Renda