Zajęcia indywidualne – arteterapia z panią Bożenną Łukaszewicz

         Zajęcia  mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Prowadzone są w celu usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych,  w tym rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania sprawności manualnej i pobudzania rozwoju motoryki, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni, rozwijania zainteresowań, talentów plastycznych, wspomagania samodzielności osobistej i społecznej,  ekspresyjnego przedstawiania uczuć i obrazu świata.

            W czasie zajęć tworzone są warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienia poczucia własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem,   wdrażania do samodzielnego wykonywania czynności, uczenia się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej, rozwijania wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia.
Zajęcia obejmują ośmiu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum i odbywają się indywidualnie dla każdego ucznia przez 1 godzinę.

Formy i metody pracy są  dostosowane  do specyfiki indywidualnych potrzeb ucznia. Przy ustalaniu kierunków pracy jest uwzględnione indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Dodaj komentarz