„Ratujemy i uczymy ratować”

W dniach 26-30.04.2021 rozpoczęliśmy w naszej szkole akcję profilaktyczno – wychowawczą „Kwiecień – miesiącem zdrowia”.

W pierwszym dniu cyklu profilaktyczno – wychowawczego zaprosiliśmy społeczność szkolną do udziału w zajęciach otwartych w ramach realizacji programu edukacyjnego Fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Zajęcia prowadzone są systematycznie – doskonalą niezbędną umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.

W trakcie spotkania utrwaliliśmy elementarne zasady z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i osobie poszkodowanej, sprawdzaliśmy przytomność poszkodowanego, uczyliśmy się prowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Ze względu na reżim sanitarny – nie mogliśmy przeprowadzić ćwiczeń praktycznych, ale z pomocą filmów edukacyjnych i prezentacji – przypomnieliśmy zasady ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej oraz sposób prowadzenia prawidłowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli i uczniów, którzy po spotkaniu, korzystając z dostępnych materiałów dydaktycznych i plakatów informacyjnych uzupełniali swoją wiedzę oraz umiejętności podczas zajęć dydaktycznych.

Beata Augustynowicz