Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W tym roku tego dnia uczniowie starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w warsztatach psychoedukacyjnych w ramach szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego. Zajęcia miały na celu rozwijanie samoświadomości w zakresie przeżywania własnych uczuć oraz profilaktykę stanów depresyjnych. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach z podziałem na chłopców i dziewczynki, obejmowały cześć teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia. Uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma przeżywanie różnych uczuć oraz jak rozpoznać niepokojące symptomy emocjonalne u siebie i innych osób. Warsztaty odbyły się w pozytywnej atmosferze, sprzyjającej integracji uczestników.
A. Karbowska
B. Augustynowicz