MALI OGRODNICY

To właśnie wiosna zmobilizowała nas do działania! W środę 23.03.2021 r. uczniowie z klas I-V zebrali się podczas lekcji otwartej dotyczącej wspólnego działania, które wynikało z realizacji „Programu dla szkół”. Spotkanie nasze zostało zorganizowane pod hasłem przygotowania szkolnych ogródków na parapecie. Głównym zadaniem było samodzielne założenie naturalnych hodowli poprzez: sadzenie cebuli, rozsadzanie ziół oraz sianie rzeżuchy, a następnie praktyczne wykorzystanie ich w klasie np. podczas wspólnego spożywania drugiego śniadania. W tym dniu nadrzędnym celem naszych działań było propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania się poprzez stosowanie ziół, warzyw, kiełków w codziennej diecie ze szczególnym uwzględnieniem tych zasadzonych posianych samodzielnie z nadzieją, że zaowocuje to na przyszłość.

Iwona Bagińska

Halina Szulewska

Beata Skowrońska