Pracownia szycia ręcznego

Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 obfitował w artystyczne prace uczniów klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia w pracowni szycia ręcznego uczniowie rozpoczęli od utrwalenia poznanych wcześniej ściegów ręcznych i doskonalenia umiejętności wszywania guzików, a efektem ich pracy był krasnal, który uatrakcyjnił przestawienie z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia naszej szkoły oraz Święta Edukacji Narodowej. W okresie bożonarodzeniowym uczniowie zaangażowali się w przygotowanie ozdób choinkowych i wianków.

W międzyczasie kontynuowana była innowacja „Pacynka bawi i uczy”, rozpoczęta w poprzednim roku szkolnym. Wykonane przez uczniów lalki mogą być wykorzystane przez innych nauczycieli na zajęciach lekcyjnych lub do przedstawień teatralnych. Kolejne etapy pracy wykonywane były przez uczniów z co raz większym zaangażowaniem, co miało pozytywny wpływ na rozwój kreatywności, sprawności manualnej. Radość z efektów wykonanej pracy była ogromna. Wykorzystanie pacynki w toku zajęć z pewnością wpłynie na rozwój zainteresowań, pobudzi ciekawość i zmysły dzieci. Pacynka wprowadza uczniów w inny świat, świat fantazji i wyobraźni, w ten sposób lalka staje się przyjacielem dziecka.

Alicja Sokołowska