TERAPIA RUCHOWA

W zajęciach biorą udział uczniowie z dysfunkcjami ruchowymi oraz wadami postawy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach oraz indywidualnie.
Ćwiczenia przeprowadzane są w formie ścisłej oraz w formie zabawy. Przed przystąpieniem do terapii ruchowej dzieci są diagnozowane specjalistycznymi metodami.
Diagnoza opiera się również na podstawie orzeczenia oraz zaleceń lekarskich. Cele i sposób terapii są określone w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych. Ważne by każdy uczeń miał możliwość rozwoju na miarę swego potencjału i temperamentu.

 

Główne cele terapii:
– wygaszanie istniejącego nieprawidłowego nawyku i wytwarzanie prawidłowego
– kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała
– uaktywnienie układów narządów ruchu, krążenia, oddechowego
– stymulowanie układu prioprioreceptywnego i nerwowego
– zapobieganie przykurczom i deformacjom stawowym
– rozluźnianie napięcia mięśniowego
– świadomość własnego ciała
– kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– przeprowadzanie ćwiczeń specjalistycznych korygujących wady postawy.
Do dyspozycji uczniów jest sala do terapii ruchowej wyposażona w specjalistyczny sprzęt.

Jacek Markowski