Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna to nauka wielozmysłowego doświadczania świata, która ma na celu wywołanie zaplanowanych wrażeń, uczuć. Nasze zajęcia mają za zadanie dostarczanie różnorodnych wrażeń zmysłowych – dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych, wzrokowych. Istotą naszych spotkań jest komunikacja i budowanie relacji międzyludzkich. Atrakcyjność i efektywność zajęć podnoszą urządzenia , w które została doposażona sala doświadczania świata, np .tablica świetlno-dźwiękowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020