pracownia techniki

Celem pracowni techniki jest doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami oraz materiałami, ich nazewnictwem, zastosowaniem, sposobem użycia, metodami łączenia ze sobą różnych materiałów w praktyce. Zajęcia obejmują prace naprawcze, konserwatorskie, w zakresie dostępnym dla uczniów też drobne prace remontowe. Założonymi efektem jest podnoszenie poczucia sprawczości własnej, ogólnie rozumianej zaradności życiowej poprzez świadomość własnych umiejętności, co stanowi dobry grunt dla prezentowania siebie na rynku pracy w przyszłości.