Pracownia mozaiki i witrażu

Pracownia mozaiki i witrażu ma na celu kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, urządzeniami i materiałami stosowanymi przy wytwarzaniu prac dekoratorskich w technice witrażu Tiffaniego i mozaiki szklanej. Podczas zajęć uczniowie nabywają umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz opanowują podstawowe umiejętności i czynności pracy z dziedziny dekoratorstwa i rękodzieła. Wykonywane indywidualnie i zespołowo różne prace służą najczęściej społeczności szkolnej jako elementy dekoracji, są upominkami wręczanymi osobom lub instytucjom współpracującym ze szkołą . Zdobyte w pracowni wiadomości i umiejętności rozwijają zainteresowania uczniów, są przydatne w życiu codziennym oraz uczą korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu.