muzykoterapia

„MUZYKOTERAPIA”- czyli nasze zmagania muzyczno- taneczne.

12-nasto osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod kierunkiem pań: Iwony Bagińskiej i Ewy Poważa cyklicznie w miesięcznych odstępach czasu spotykają się na zajęciach muzyczno- tanecznych na terenie naszej szkoły. Mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt muzyczny oraz repertuar taneczny w sposób kreatywny, intensywny i miły uczymy się spędzać nasz czas wolny. W naszych zasobach tanecznych obecnie króluje flamenco na przemian z tańcami integracyjnymi „w kręgu”. Uczestnicy uczą się przebywania i współpracy ze sobą nawiązują przyjaźnie i stosunki koleżeńskie, a co najważniejsze pogłębiają i rozwijają swoje zainteresowania i pasje taneczne oraz wokalne. Należy podkreślić, iż wymienione wyżej działania realizowane są w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” współfinansowanego ze środków UE, w zakresie realizacji działania 3-„Muzykoterapia”.

Iwona Bagińska, Ewa Poważa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020