muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zajęcia muzykoterapii  mają za zadanie pomóc uczniom w uzyskaniu lepszej koncentracji, rozwijać zdolności  muzyczno – ruchowe, wpływać na zwiększenie koordynacji ruchów całego ciała,  na osiągnięcie lepszej integracji społecznej  i podniesienie samooceny oraz zmniejszenie poziomu lęku, niepewności czy agresji a także budzić wiarę we własne siły i poczucie własnej wartości poprzez:

 • Dostarczenie różnorodnych przeżyć emocjonalnych i modulowanie sposobu przeżywania;
 • Umożliwienie ekspresji twórczej;
 • Usprawnianie psychomotoryki (muzyka jako czynnik porządkujący i energetyzujący ruch);
 • Wspomaganie układu wegetatywnego (harmonizacja i regulacja autonomicznego układu nerwowego);
 • Odreagowanie napięć psychofizycznych, pozbycie się nadmiaru energii i agresji;
 • Rozwój osobowości przez eksponowanie mocnych stron dziecka;
 • Odprężenie;
 • Przygotowanie do pracy, nauki i odpoczynku.

 

METODY

 • Odreagowująco – wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie. Muzyka wyzwala wyobrażenia wzrokowe o charakterze projekcyjnym, wywołuje dużo skojarzeń pozamuzycznych. Pobudzając emocje, sprzyja wyzwalaniu zablokowanej energii emocjonalnej.
 • Treningowe, mające na celu nauczenie ucznia usuwania napięcia psychofizycznego np. ćwiczenia izometryczne, oddechowe.
 • Relaksacyjne, polegające na stosowaniu zestawu nagrań muzycznych działających kojąco i odprężająco.
 • Komunikatywne, związane z uczeniem się komunikacji społecznej.
 • Kreatywne, w postaci improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej.

 

Zajęcia prowadzone są między innymi w Sali Doświadczania Świata gdzie korzystamy z relaksacji powiązanej z terapią światłem a do aktywizacji używamy też tablicę świetlno – dźwiękową.

                                                                                                                                                      Maria Gładyszewska