Integracja sensoryczna

Świat wokół nas jest piękny. Żebyśmy jednak mogli w pełni cieszyć się bogactwem doznań, musimy właściwie je odczuwać i rozumieć ich sens. Musimy umieć sprawnie organizować informacje, które docierają do nas poprzez zmysły zarówno z otoczenia jak i z naszego ciała. Większość dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ma trudności z właściwym odbiorem i interpretowaniem bodźców sensorycznych.                                                                                Najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej:

 1. Nadwrażliwość na dotyk, ruch, obrazy lub dźwięki.

Zachowania dziecka: rozprasza się, wycofuje przed dotykiem, unika przedmiotów o szczególnej fakturze, niektórych ubrań, potraw, lękiem reaguje na zwyczajne czynności, zatyka uszy przy głośnych lub wybranych dźwiękach, itp.

 1. Podwrażliwość sensoryczna

Zachowanie dziecka: brak reakcji na bodźce dotykowe, silny ucisk. Dziecko wydaje się jakby nie rejestrowało docierających do niego bodźców.

 1. Poszukiwanie wrażeń sensorycznych.

Zachowanie dziecka: poszukiwanie wrażeń sensorycznych takich, jak: kręcenie się w kółko, upadanie, odbijanie się o przedmioty,  czerpanie przyjemności z bardzo mocnego uścisku, itp.

 1. Zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej.

Zachowanie dziecka: trudności z nauczeniem się nowego zadania ruchowego, niedostateczna stabilizacja pozycji ciała podczas siedzenia lub wykonywania zadań motorycznych, nieprawidłowe zachowania ruchowe w różnych sytuacjach codziennych     ( czynności samoobsługowe, zabawa), itp.

 1. Zaburzenia różnicowania sensorycznego.

Zachowanie dziecka: nie potrafi właściwie dostrzec podobieństw i różnic  między bodźcami sensorycznymi.

Cele główne terapii:

Poprawa przesyłania informacji sensorycznych.

Organizacja kontrolowanych wrażeń zmysłowych.

Stwarzanie sytuacji do ćwiczenia adekwatnych reakcji adaptacyjnych.

 

W naszej szkole…

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną często prezentują zaburzenia o podłożu sensorycznym w obrębie wielu sfer, dlatego praca z nimi przebiega wieloetapowo i wielokierunkowo, z uwzględnieniem indywidualnych różnic w ich zaburzeniach. Dzieci w terapii korzystają z dobrze wyposażonej sali integracji sensorycznej. Mają do dyspozycji między innymi:

 • różnego rodzaju sprzęt podwieszany,
 • trampolinę,
 • zjeżdżalnię,
 • topek,
 • deski i listwy równoważne,
 • różne piłki,
 • kształtki rehabilitacyjne,
 • deskę rotacyjną,
 • sprzęt do stymulacji dotykowej i zapachowej, itp.