• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

DBAM O ZDROWIE I URODĘ

Email Drukuj PDF

 

„DBAM O ZDROWIE I URODĘ” - to tytuł innowacji realizowanej w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej umożliwi uczniom z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanie do samodzielnego dbania o własne zdrowie i urodę w dorosłym życiu. Wykształci nawyki i obowiązki, dzięki którym świadomie będą mogli właściwie postępować w różnych sytuacjach życiowych.

Zdobyte wiadomości rozwiną umiejętność systematycznego dbania o higienę osobistą oraz szukania pomocy w różnych specjalistycznych instytucjach.

Ponadto realizacja innowacji umożliwi uczestnikom rozwijanie zainteresowań uczniów dbaniem o własne zdrowie, poszerzy kompetencje w zakresie zdrowego odżywiania, czy regularnego wykonywania ćwiczeń fizycznych poprawiających kondycję organizmu. Uczniowie uczyć się będą podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. Poznając szeroki wachlarz porad i wskazówek z zakresu zdrowia i urody będą pewniej wkraczać w świat ludzi dorosłych.

Innowacja wynika z przeprowadzonej diagnozy problemów i potrzeb, która powstała na podstawie:

- wnikliwej obserwacji uczniów i rozmów z nimi

- rozmów z rodzicami uczniów

- obserwacji środowiska pozaszkolnego i domowego

- zebrania informacji od wszystkich uczestników życia szkolnego i ich analizy.

 

Cele ogólne:

1. Poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu dbania o własne zdrowie

- zdrowa dieta

2. Kształtowanie nawyków codziennego dbania o higienę osobistą

- kosmetyki i ich zastosowanie

3. Rozwój umiejętności kreacji własnego wizerunku

- zasady dbania o ciało, włosy, twarz, dłonie i paznokcie

- makijaż (makijaż krok po kroku, tendy, kosmetyki)

4. Rozbudzanie postawy kreatywnej w procesie zdobywania wiedzy na temat mody

- porady, trendy, dodatki

- moda współczesna, znaczenie koloru w odzieżownictwie, drobne przeróbki odzieży

5. Stymulowanie do aktywnego trybu życia

- fitness dla każdego

 

Cele szczegółowe:

 • ukazanie znaczenia zdrowej diety dla naszego organizmu
 • uwrażliwienie na istniejące substancje szkodliwe dla zdrowia (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki, przetworzona żywność)
 • poznanie instytucji zajmujących się poradnictwem zdrowotnym w mieście (placówki służby zdrowia, gabinety specjalistyczne)
 • poznanie gamy kosmetyków oraz nabywanie umiejętności stosowania właściwych preparatów do dbania o higienę osobistą
 • poznanie prawidłowych zasad doboru kosmetyków do makijażu i ich zastosowanie
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prostych zabiegów kosmetycznych (np. nakładanie kremu na twarz i dłonie, malowanie paznokci, czesanie i układanie fryzur)
 • zapoznanie się z trendami w modzie współczesnej – nabycie umiejętności doboru ubioru do typu sylwetki
 • nauka kreatywnego dobierania dodatków do ubioru (apaszki, torebki, biżuteria, obuwie itp.)
 • nauka wykonywania prostych przeróbek odzieży
 • wdrażanie do aktywnego trybu życia (rodzaje aktywności fizycznej w domu i klubach sportowych)
 • poznanie ciekawych form wypoczynku i relaksu.

 

Innowacyjność będzie polegała na wyposażeniu uczniów w wiadomości, umiejętności  i nawyki niezbędne do zdrowego i bezpiecznego uczestnictwa w życiu dorosłym. Zdobyta wiedza ma na celu wdrożenie do rozumienia i przestrzegania podstawowych zasad związanych z ochroną własnego zdrowia.

Innowacyjność będzie polegała na współpracy i włączeniu w prowadzenie zajęć specjalistów z zakresu zdrowia, kosmetologii i mody.

Prowadzenie zajęć metodą warsztatową i praktycznym zdobywaniu wiadomości i umiejętności pozwoli rozwinąć samodzielność  w kierunku poszukiwania wielu rozwiązań z zakresu higieny, wizerunku, zdrowego stylu życia.

Ponadto będzie dotyczyć wprowadzenia nowych rozwiązań metodycznych dotyczących procesu kształcenia w formie stosowania technik aktywizujących oraz różnorodnych środków dydaktycznych i nowoczesnej technologii kształcenia (czasopisma dla kobiet, witryny internetowe dla kobiet, prezentacje multimedialne, materiały filmowe dotyczące mody i urody, ulotki, broszury tematyczne, literatura fachowa itp.) jak też dostosowania metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

W realizację innowacji włączeni będą również rodzice, jako naturalne autorytety i przykłady działań prowadzonych przez szkołę zmierzających do pełnego usamodzielnienia ich dzieci w dorosłym życiu. Innowacja będzie wzbogacona o cykliczne wyjścia do znanych sklepów kosmetycznych w celu poznania szerokiej gamy środków służący dbaniu o zdrowy i estetyczny wygląd.

Monika Obuchowska