aktualności

Zajęcia Klubu Integracji – Przyroda

Dnia 29.10.2018r Klub Integracji – Przyroda gościł niezwykłego pasjonata i miłośnika leśnych walorów przyrodniczych, pana Romana Rogozińskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska. Tematem zajęć była „Przyroda zatrzymana w obiektywie”, a fotografia jest fascynującym hobby naszego bohatera. Pan Roman opowiadał nam o warunkach i okolicznościach sprzyjających robieniu zdjęć, zwracał uwagę na pogodę, porę dnia oraz najważniejszy element, który chcemy dostrzec i „uchwycić”. Jego uwag i spostrzeżeń wysłuchaliśmy z zainteresowaniem, gdyż jest autorem licznych zdjęć uwiecznionych na pocztówkach, w kalendarzach i czasopismach przyrodniczych.

            Niestety, ze względów pogodowych – nie mogliśmy w tym dniu praktycznie wykorzystać nowych umiejętności fotograficznych… wykonamy je w innym terminie. Tymczasem obejrzeliśmy przykłady zdjęć leśnych, wykonaliśmy makietę lasu z sylwetami zwierząt oraz plakat – posłużą nam za tło przyrodnicze do ćwiczeń fotograficznych.

 

Opiekunowie koła przyrodniczego

  1. Szulewska, B. Augustynowicz, A. Turowska

Dnia 26 października 2018r. społeczność szkoły podstawowej uczestniczyła w zajęciach otwartych realizując program edukacyjny „5 porcji zdrowia w szkole” zainicjowany przez Krajową Unię Producentów Soków. Realizacja zakresu tematycznego wpisuje się w systematycznie prowadzony ogólnopolski „Program dla szkół” dostarczający uczniom codzienną porcję owoców, warzyw lub mleka.

 Celem programu jest:

  • wzrost świadomości na temat znaczenia prawidłowego żywienia w życiu człowieka, wywierając wpływ na kondycję psycho – fizyczną dziecka
  • doskonalenie wiedzy o warzywach i owocach, a także sokach, jako podstaw zbilansowanej diety
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Podczas zajęć mieliśmy możliwość omówienia zasad żywieniowych w oparciu o Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, poznaliśmy znaczenie witamin i minerałów jako składników wzmacniających funkcjonowanie naszego organizmu, poznaliśmy proces produkcji soków owocowych i warzywnych. Podczas prac w zespołach zadaniowych wykonaliśmy klasowe plakaty informacyjne, rozpoznawaliśmy ukryte smaki. Kontynuując realizację podczas zajęć lekcyjnych – uczniowie uzupełniali krzyżówkę tematyczną, rozwiązywali szyfr „zakodowane owoce”,  układali historyjkę obrazkową „Jak powstaje sok?”.

            Wykorzystane plansze tematyczne, prezentacje multimedialne, zadania aktywizujące – na pewno przekonały nasze dzieciaki do troski o własne zdrowie i samopoczucie!!!

Beata Augustynowicz  

 

Spotkanie na temat bezpieczeństwa

 

                  W czwartek 25 października odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji na temat bezpieczeństwa. Pan Paweł Jakubiak, razem z posterunkową Kingą Muczyńską, przypomniał nam zasady jakimi musimy się kierować, by być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Uczniowie prawidłowo odpowiadali na pytania dotyczące znaków drogowych. Wszyscy przypomnieliśmy sobie dlaczego warto nosić odblaski, szczególnie przy obecnej aurze pogodowej. Dużo emocji wzbudził temat korzystania z Internetu. Dobrze, że policjanci przypomnieli nam o tym czego nie wolno robić korzystając z mediów społecznościowych oraz jakie mamy prawa, gdy ktoś nam dokucza w Internecie.

Kreatywni Podróżnicy w Sejnach!!!

            Kreatywni Podróżnicy z klas I- II – III, V- VI b i VI c szkoły podstawowej wyruszyli w kolejną podróż – tym razem zwiedzili Miasteczko Sekretnych Uliczek w Sejnach, kolejny  przystanek na trasie Baśniowego Szlaku na Suwalszczyźnie. Patronują mu Dziadek z wiersza Marii Konopnickiej „Dziadek przyjdzie” i paź króla Błystka – krasnoludek Krężołek.

W Miasteczku Sekretnych Uliczek były  m.in. domki rzemieślników: bednarza, piekarza, szewca, krawca i wóz kotlarza, a także świątynie różnych wyznań: kościół, synagoga, zbór i molenna. Jednym z zadań z Karty Wędrowca jest dopasowanie przedstawicieli różnych zawodów do ich języka, narodowości i religii. Chętni spróbowali swoich sił w przyszywaniu guzików i poznali składniki potrzebne do upieczenia chleba. Przez środek miasteczka „przepływa” rzeka Marycha, w której trzeba policzyć ryby, a prowadzi ona do piaskowej budowli. Zapoznaliśmy  się z legendą o powstaniu Sejn i odnaleźćliśmy bohaterów tej legendy. Na wędrowców czekało wiele ciekawostek związanych z wielokulturowością Sejn. Podsumowaniem zwiedzania były pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe gadżety. Już nie możemy się doczekać kiedy wybierzemy się na kolejną wyprawę.

p. Agnieszka Joanna Turowska

TYDZIEŃ Z PATRONEM

W dniach od 8 do 17 października odbyły się w szkole lekcje, podczas których uczniowie poznawali życie i nauczanie Jana Pawła II. Oglądali zdjęcia i filmy ukazujące działania szkoły dotyczące patrona. Przygotowali okolicznościowe dekoracje klas. Odwiedzili miejsca związane z pobytem  Jana Pawła II w Augustowie. Złożyli kwiaty i zapalili znicze. 17 października odbyła się pielgrzymka do pomnika Jana Pawła II w Studzienicznej. Starsi uczniowie wybrali się pieszo, młodsi autobusem. Celem pielgrzymki było uczczenie 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Agnieszka Sobota

Klub Włóczykija

Klub Włóczykija świętuje Dzień Patrona
Z okazji święta szkoły, w dniu 17 października 2018r., piętnastu uczniów pod opieką nauczycieli Pani Elżbiety Chilickiej oraz Panów Zbigniewa Zadrożnego i Roberta Chilickiego, założyło „Klub Włóczykija”. Dla uczczenia patrona szkoły Jana Pawła II założyciele klubu pokonali pieszo dystans spod budynku szkoły pod pomnik patrona, który znajduje się przy kaplicy na wyspie w Studzienicznej. Na miejscu spotkali się z całą społecznością szkoły. Następnie po wspólnej modlitwie zapalono pamiątkowy znicz. Druga część wyprawy to integracyjne ognisko całej społeczności szkolnej.
Udane pierwsze wyjście zaowocowało kolejnymi pomysłami na wyprawy uczestników Klubu Włóczykija.
E.Chilicka, Z. Zadrożny, R. Chilicki

8 rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszemu Zespołowi Szkół odbyła się 12.10.2018 roku. Uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, a także ich rodzice i zaproszeni goście modlili się wraz z Księdzem oraz prosili  o liczne łaski Boże dla całej wspólnoty szkolnej.
Świętowanie w auli Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Roman Krzyżopolski, który serdecznie przywitał zebranych gości.

Podczas obchodów Dnia Patrona myślą przewodnią akademii było „Promieniowanie Ojcostwa”. Zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali najważniejszych informacji na temat życia Jana Pawła II. W ramach Święta Szkoły oraz XVIII Dnia Papieskiego pod nadzorem Pani Agnieszki Sobota został zorganizowany Szkolny Konkurs plastyczny pt.: Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. Wpłynęło 35 prac. Jury wyłoniło 11 laureatów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Następnie okolicznościowe przemówienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wygłosił Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński. Ważnym akcentem było wręczenie  stypendium szkolnego za wyniki sportowe uczennicy Katarzynie Kuklicz.

Dyrektor Roman Krzyżopolski, wręczył nagrody dyrektora nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi podkreślając ich codzienny trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Podziękowania pedagogom i pracownikom szkoły złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Sylwia Wolinowska. Podziękowania za trud pedagogiczny złożył także PanJan Dziądziak, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie uczniowie naszej Szkoły rozdali upominki wszystkim zaproszonym gościom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi.

            W tym roku nasza Szkoła kończy 18 lat. Z tej okazji odbył się egzamin dojrzałości, w którym wzięli udział nauczyciele z najdłuższym stażem pracy w naszej Szkole. Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się do nowo wyremontowanej Pracowni Gospodarstwa Domowego na tort i papieskie kremówki.

Organizatorzy

Zajęcia w pracowni szycia ręcznego stymulują rozwój manualny uczniów i są dostosowane do stopnia ich sprawności.

Uczniowie zapoznawani są z wybranymi czynnościami pracy, takimi jak np. odrysowywanie szablonów, krojenie, szycie ręczne różnymi ściegami, przyszywanie guzików, cerowanie itp. Bardziej sprawni uczniowie uczą się obsługi maszyny do szycia i wykorzystywania jej do wykonywania prostych czynności i wytworów krawieckich.

Zajęcia w pracowni umożliwiają uczniom dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości oraz wybór zgodnej z nimi strategii poszukiwania pracy. Zdobyte umiejętności są im przydatne w codziennym życiu.

 

                                                                                                 Ewa Poważa

4 PAŹDZIERNIK –  ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT !!!

Klub integracji – przyroda, podjął wyzwanie organizując zajęcia  „Zwierzęta toistoty czujące i nas potrzebujące”. Przewodnim tematem były zwierzęta zamieszkujące ekosystem leśny – wybraliśmy się na krótką wycieczkę tematyczną do pobliskiego lasu z oczekiwaniem na bliskie spotkanie z zamieszkującą zwierzyną. Pobliska oferta leśna ukazała nam piękno przyrody, odgłosy nielicznych ptaków oraz… najprawdopodobniej lisią norkę na etapie budowy i olbrzymie mrowisko.

Po powrocie do szkoły rozpoznawaliśmy zwierzęta leśne na planszach tematycznych, słuchaliśmy ich odgłosów, kategoryzowaliśmy je ze względu na dominujące cechy, dobieraliśmy cień sylwet zwierzęcych. Na koniec obejrzeliśmy film dydaktyczny ukazujący najmniejsze zwierzątka zamieszkujące las.

Więcej na temat zwierząt leśnych dowiemy się na kolejnym spotkaniu.

Las – jest pełen tajemnic…

 

Dnia 2.10.2018r. rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejną edycję działań w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja treści jest możliwa dzięki cyklicznej współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku do zajęć dołączyli uczniowie z klas najstarszych – wykazując się wiedzą i doświadczeniem.

W cyklu bieżących zajęć uczniowie przypomnieli ważne zasady troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nauczyli się rozpoznawać osobę nieprzytomną oddychającą, przypomnieli zasady prowadzenia rozmowy z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz ćwiczyli technikę pomocy – ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach!!!

Organizatotr

B.Augustynowicz