aktualności

Klub Włóczykija

Klub Włóczykija świętuje Dzień Patrona
Z okazji święta szkoły, w dniu 17 października 2018r., piętnastu uczniów pod opieką nauczycieli Pani Elżbiety Chilickiej oraz Panów Zbigniewa Zadrożnego i Roberta Chilickiego, założyło „Klub Włóczykija”. Dla uczczenia patrona szkoły Jana Pawła II założyciele klubu pokonali pieszo dystans spod budynku szkoły pod pomnik patrona, który znajduje się przy kaplicy na wyspie w Studzienicznej. Na miejscu spotkali się z całą społecznością szkoły. Następnie po wspólnej modlitwie zapalono pamiątkowy znicz. Druga część wyprawy to integracyjne ognisko całej społeczności szkolnej.
Udane pierwsze wyjście zaowocowało kolejnymi pomysłami na wyprawy uczestników Klubu Włóczykija.
E.Chilicka, Z. Zadrożny, R. Chilicki

8 rocznica nadania imienia Jana Pawła II naszemu Zespołowi Szkół odbyła się 12.10.2018 roku. Uczestniczyliśmy z pocztem sztandarowym we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, a także ich rodzice i zaproszeni goście modlili się wraz z Księdzem oraz prosili  o liczne łaski Boże dla całej wspólnoty szkolnej.
Świętowanie w auli Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Roman Krzyżopolski, który serdecznie przywitał zebranych gości.

Podczas obchodów Dnia Patrona myślą przewodnią akademii było „Promieniowanie Ojcostwa”. Zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną oraz wysłuchali najważniejszych informacji na temat życia Jana Pawła II. W ramach Święta Szkoły oraz XVIII Dnia Papieskiego pod nadzorem Pani Agnieszki Sobota został zorganizowany Szkolny Konkurs plastyczny pt.: Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. Wpłynęło 35 prac. Jury wyłoniło 11 laureatów, którzy otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Następnie okolicznościowe przemówienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wygłosił Starosta Powiatu Augustowskiego Jarosław Szlaszyński. Ważnym akcentem było wręczenie  stypendium szkolnego za wyniki sportowe uczennicy Katarzynie Kuklicz.

Dyrektor Roman Krzyżopolski, wręczył nagrody dyrektora nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi podkreślając ich codzienny trud włożony w wychowanie i nauczanie.

Podziękowania pedagogom i pracownikom szkoły złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Sylwia Wolinowska. Podziękowania za trud pedagogiczny złożył także PanJan Dziądziak, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie uczniowie naszej Szkoły rozdali upominki wszystkim zaproszonym gościom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi.

            W tym roku nasza Szkoła kończy 18 lat. Z tej okazji odbył się egzamin dojrzałości, w którym wzięli udział nauczyciele z najdłuższym stażem pracy w naszej Szkole. Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się do nowo wyremontowanej Pracowni Gospodarstwa Domowego na tort i papieskie kremówki.

Organizatorzy

Zajęcia w pracowni szycia ręcznego stymulują rozwój manualny uczniów i są dostosowane do stopnia ich sprawności.

Uczniowie zapoznawani są z wybranymi czynnościami pracy, takimi jak np. odrysowywanie szablonów, krojenie, szycie ręczne różnymi ściegami, przyszywanie guzików, cerowanie itp. Bardziej sprawni uczniowie uczą się obsługi maszyny do szycia i wykorzystywania jej do wykonywania prostych czynności i wytworów krawieckich.

Zajęcia w pracowni umożliwiają uczniom dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości oraz wybór zgodnej z nimi strategii poszukiwania pracy. Zdobyte umiejętności są im przydatne w codziennym życiu.

 

                                                                                                 Ewa Poważa

4 PAŹDZIERNIK –  ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT !!!

Klub integracji – przyroda, podjął wyzwanie organizując zajęcia  „Zwierzęta toistoty czujące i nas potrzebujące”. Przewodnim tematem były zwierzęta zamieszkujące ekosystem leśny – wybraliśmy się na krótką wycieczkę tematyczną do pobliskiego lasu z oczekiwaniem na bliskie spotkanie z zamieszkującą zwierzyną. Pobliska oferta leśna ukazała nam piękno przyrody, odgłosy nielicznych ptaków oraz… najprawdopodobniej lisią norkę na etapie budowy i olbrzymie mrowisko.

Po powrocie do szkoły rozpoznawaliśmy zwierzęta leśne na planszach tematycznych, słuchaliśmy ich odgłosów, kategoryzowaliśmy je ze względu na dominujące cechy, dobieraliśmy cień sylwet zwierzęcych. Na koniec obejrzeliśmy film dydaktyczny ukazujący najmniejsze zwierzątka zamieszkujące las.

Więcej na temat zwierząt leśnych dowiemy się na kolejnym spotkaniu.

Las – jest pełen tajemnic…

 

Dnia 2.10.2018r. rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejną edycję działań w zakresie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizacja treści jest możliwa dzięki cyklicznej współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku do zajęć dołączyli uczniowie z klas najstarszych – wykazując się wiedzą i doświadczeniem.

W cyklu bieżących zajęć uczniowie przypomnieli ważne zasady troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nauczyli się rozpoznawać osobę nieprzytomną oddychającą, przypomnieli zasady prowadzenia rozmowy z dyspozytorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz ćwiczyli technikę pomocy – ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej.

Do zobaczenia na kolejnych zajęciach!!!

Organizatotr

B.Augustynowicz

Szyje się !

W tym roku szkolnym w Pracowni Szycia rozpoczęliśmy zdobywanie nowej umiejętności- szycia na maszynie. Coraz lepiej poznajemy budowę maszyny do szycia i uczymy się samodzielnie nawlekać nici. Pierwsze ściegi wychodzą nam dość krzywo, ale nie podajemy się. A oto pierwsze nasze projekty – torby, które przydadzą się każdemu.

Trzymajcie za nas kciuki!

                                                Uczniowie klas szkoły

                                             Przysposabiającej do pracy

                                           Pod opieką pani Ewy Poważa

Podwójne urodziny!!!

Niedawno swoje urodziny obchodzili Dominika Formejster i Rafał Harmuszkiewicz z Klasy VIb szkoły podstawowej. Na uroczystość zaprosiliśmy chłopaków z klasy VIc. Rozpoczęliśmy od złożenia życzeń, wręczenia samodzielnie wykonanych –  okolicznościowych laurek  oraz prezentów. Następnie wykonaliśmy wspólnie plakat, na którym umieściliśmy dwupiętrowy tort z imionami każdego z jubilatów. Naklejone świeczki, po przeliczeniu pozwoliły nam dowiedzieć się, którą rocznicę urodzin obchodzą Dominika i Rafał. Potem było wspólne czytanie książki o urodzinach. Kulminacyjnym momentem było zaśpiewanie  sto lat, zdmuchnięcie świeczek przez jubilatów na domowym torcie przygotowanym przez ich mamy. Jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego Dominice i Rafałowi i już nie możemy się doczekać kolejnego przyjęcia urodzinowego.

Agnieszka Joanna Turowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Wyjątkowe wydarzenie  miało miejsce w Hotelu Logos 6 czerwca bieżącego roku. Nasza szkoła zorganizowała tego dnia XIV Powiatową Konferencję nt kształcenia osób  z niepełno sprawnościami. Tematem przewodnim spotkania było hasło „ Szkoła do zadań specjalnych” .

Osoby decydujące o szkolnej przyszłości dziecka stoją przed dylematem: Gdzie jest jego miejsce we współczesnym kształceniu? Która szkoła mu zapewni pełniejszy rozwój, większą samodzielność i zaradność życiową? Gdzie będzie mu lepiej? Gdzie dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miało wsparcie i przyjaciół? Kto „rozwinie mu skrzydła” na jego miarę? Często rodzice boją się decyzji, nie wiedzą czym kierować się  w wyborze szkoły. Odległością od domu? Nazwą szkoły? Jej ofertą edukacyjną? Ilością uczniów w klasie?

Podczas konferencji zaproszeni goście mogli usłyszeć opinie specjalistów, rodziców oraz absolwentów naszej szkoły. Podczas tego spotkania  mogli sami ocenić, jakie walory posiada szkolnictwo specjalne w dzisiejszej rzeczywistości i gdzie jest miejsce dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, pan Roman Krzyżopolski. Wystąpienia zaproszonych gości zapoczątkowała Pani Anna Topór Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  i Kształcenia Specjalnego. Zwróciła uwagę na szczególne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. O możliwościach i potrzebach mówiły także zaproszone panie psycholog, p. Hanna Zienkiewicz – doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz p. Magdalena Wysocka – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie. Pani Magda podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Augustowie,a osobą która często odwiedza naszą placówkę jest Wicestarosta, Pani Katarzyna Beata Sturgulewska. W ciepłych słowach podzieliła się ze słuchaczami konferencji swoimi wrażeniami z odwiedzin w naszej szkole i była kolejnym głosem potwierdzającym, że jesteśmy „Szkołą do zadań specjalnych”. Kolejnym prelegentem była pani Elżbieta Arciszewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach.

Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy piosenką „Koła autobusu kręcą się” przerwali poważne dysputy.

A potem polały się łzy……………

Powodem emocjonujących przeżyć i wyciąganych chusteczek były słowa rodziców uczniów naszej szkoły. Wyjątkowe doświadczenia związane z decyzjami o wyborze szkoły dla swojego dziecka, zmianach w funkcjonowaniu syna czy córki były szczególnym wyznaniem w wystąpieniu pani Małgorzaty Judyckiej oraz Katarzyny Omiljan. Pani Eliza Kuryło przekazała listownie swoje doświadczenia na temat rozwoju jej syna, Sebastiana. Wszystkie mamy jednogłośnie stwierdziły, że szkoła specjalna jest najlepszym miejscem do właściwego wspierania rozwoju ich dzieci oraz nabywania przez nich umiejętności szkolnych i społecznych. Wszyscy obecni na konferencji byli zdania, że osobiste doświadczenia są najcenniejszą oceną wartości szkolnictwa specjalnego.

Jednak nie tylko rodzice i specjaliści mieli tego dnia głos. Kolejnymi prelegentkami były absolwentki Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Magda i Patrycja podzieliły  swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją w szkole masowej, szkole specjalnej oraz opowiedziały o swoim obecnym zatrudnieniu.

Tegoroczna konferencja to także możliwość poznania oferty edukacyjnej szkoły specjalnej oferującej naukę uczniom z niepełnosprawnościami w powiecie augustowskim. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu ukazującego specyfikę kształcenia w naszej „Szkole do zadań specjalnych”. Szkoła dodatkowo umożliwia rozwój i osiągnięcie sukcesu poprzez funkcjonowanie w niej Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych. Wartość tej oferty przedstawiona została na krótkiej prezentacji.

Całe spotkanie podsumował Pan Dyrektor Roman Krzyżopolski. Po raz kolejny tego dnia padły ważne słowa o szczególnych potrzebach uczniów z niepełnosprawnościami i możliwościach jakie oferuje im szkolnictwo specjalne.

Elżbieta Chilicka