świetlica

               Świetlicaszkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w wymiarze: 12 godz. tygodniowo. Przeznaczona jest uczniów dojeżdżających i miejscowych, pozostających w szkole dłużej ze względu na pracę zawodową rodziców. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy z przygotowaniem opiekuńczo -wychowawczym i opiekunowie.Szczególną uwagę zwrócono na zajęcia kształtujące umiejętność współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami. Korzystają z gier planszowych i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczne, zabawy klockami kreatywnymi, gry planszowe, układanki, puzzle, głośne czytanie wierszy, bajek i czasopism, oglądanie filmów animowanych z DVD, słuchanie bajek muzycznych, śpiewanie piosenek i zabawy muzyczno – ruchowe. Wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano  również kącik czytelniczy, gdzie są zgromadzone książki do użytku szkolnego.Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku i zjedzenia ciepłego posiłku.

 

 Iwona Sobolewska