autyzm

Klasy dla uczniów ze spektrum autyzmu

                        W naszej placówce edukacja uczniów ze spektrum autyzmu nastawiona jest na przygotowanie ich do maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w życiu.  Panuje w niej ciepła, domowa atmosfera, którą zapewniają doświadczeni specjaliści z wieloletnim stażem pracy z osobami z autyzmem.

                       Głównym celem placówki jest wszechstronny rozwój uczniów oraz ich radość z osiąganych sukcesów, na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb. Nasza wykwalifikowana kadra wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia, dba o rozwijanie jego umiejętności, zainteresowań, a także kształtowanie postawy zapewniającej dalszy rozwój indywidualny i społeczny. Wkładamy szczególny wysiłek w naukę umiejętności porozumiewania się, naukę prawidłowych, akceptowanych społecznie zachowań oraz realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Szanujemy i doceniamy indywidualizm każdego dziecka. W specjalistycznej pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystujemy przede wszystkim metodę terapii poznawczo – behawioralnej, rozwojowo – stymulacyjnej i relacyjnej.

                      Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, bo właśnie dzięki niej możemy zapewnić prawidłowe postępowania wychowawcze i edukacyjne oraz należycie zadbać o potrzeby naszych uczniów. Pozwala to również na osiąganie maksymalnych rezultatów, dzięki ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych szkoła – dom.

                   Bierzemy udział w projektach, które pozwalają  nam organizować zajęcia dodatkowe. Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Kompleksowy rozwój Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” . W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach rozwijających komunikację alternatywną, integrację sensoryczną, korekcyjno – kompensacyjnych oraz w kołach zainteresowań : Koło  Przyrodnicze, Kreatywni Podróżnicy. Dzięki projektom możemy również korzystać z najnowszych technologii. Na wyposażeniu posiadamy m.in. tablicę multimedialną, komputery,  projektory i inne pomoce dydaktyczne, które sprawiają, że prowadzone zajęcia stają się atrakcyjne a w uczniach budzi się kreatywność i chęć do działania, wzrasta zaciekawienie i zaangażowanie do poznawania nowych treści i doskonalenia nabywanych umiejętności.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 • realizację podstawy programowej w oparciu o wymagania dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • klasy 2-4 osobowe prowadzone przez wychowawcę wspieranego przez pomoc nauczyciela,
 • wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem,
 • zindywidualizowane podejście do uczniów,
 • specjalistyczne, nowoczesne metody pracy z dziećmi z autyzmem,
 • dostosowanie wymagań, pomocy dydaktycznych oraz warunków otoczenia do potrzeb i możliwości uczniów,
 • szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych takich jak psychoterapia, logoterapia, terapia integracji sensorycznej, terapia ruchowa, muzykoterapia,
 • działania wspierające rodziców w tym: szkolenia, konsultacje, doradztwo,
 • troskę o bezpieczeństwo uczniów oraz profilaktykę prozdrowotną
 • realizację programów autorskich – Spotkania z Książką, Mali Kucharze
 • troskę o bezpieczeństwo uczniów oraz profilaktykę prozdrowotną.