autyzm

Oferta szkoły – uczniowie z autyzmem

Edukacja jest nastawiona na rozwój ucznia i przygotowanie go do maksymalnie samodzielnego funkcjonowania w życiu, z poszanowaniem jego indywidualności, na miarę jego indywidualnych  możliwości i specyficznych potrzeb rozwojowych. Metody wykorzystywane w edukacji i terapii uczniów z autyzmem to: komunikacja alternatywna i wspomagająca, Programy Aktywności Knill’ów, Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy, elementy metody behawioralnej, Metoda Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, biblioterapia, elementy Kinezjologii Edukacyjnej, Metody Weroniki Sherborne, terapia ręki, stymulacja polisensoryczna. Szkoła jest wyposażona w: Salę Doświadczania Świata, gabinet integracji sensorycznej, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet logopedyczny, pracownię komputerową z tablicą multimedialną, wizualizerem, peryferiami dla osób z niepełno sprawnościami, specjalistyczne pomoce dydaktyczne dostosowane do psychofizycznych potrzeb ucznia z autyzmem.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, z przygotowaniem do edukacji uczniów z autyzmem,  dba o harmonijny i wszechstronny rozwój powierzonych jej opiece uczniów.

Nasza szkoła oferuje:

– mało liczne klasy, prowadzone przez nauczyciela wspieranego przez pomoc nauczyciela

– nauczanie dostosowane do indywidualnych  możliwości i potrzeb uczniów

– dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań – Koło Przyrodnicze, Kreatywni Podróżnicy

– realizację programów autorskich  – Spotkania z Książką, Mali Kucharze

– troskę o bezpieczeństwo uczniów oraz profilaktykę prozdrowotną

– opiekę świetlicową,

– zajęcia specjalistyczne – logoterapia , muzykoterapia, psychoterapia, terapia ruchowa, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, integracja sensoryczna, komunikacja alternatywna, dogoterapia, hipoterapia

– konsultacje dla rodziców

-promowanie osiągnięć uczniów w konkursach,  przeglądach artystycznych, zawodach sportowych,

– wycieczki, konferencje, imprezy integracyjne,

– zajęcia sportowe na basenie, w terenie, na boisku, sali gimnastycznej, kręgielni

– udział w akcjach charytatywnych, współpracę z ośrodkami kultury i instytucjami

– uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez udział w seansach kinowych, koncertach, przedstawieniach, projektach kulturalno – edukacyjnych integrujących młodzież z różnych placówek oświatowych

– organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,

– współpraca z wolontariatem.