Festiwal „Złota nutka” w Suwałkach

W dniu 23maja 2018r. zespół muzyczno-taneczny „Arabeska” wziął udział w Festiwalu Piosenki „Złota Nutka” w Suwałkach, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
nr 1 w Suwałkach.  Tym razem, jako wokalista wystąpił Sebastian Malinowski, któremu towarzyszył zespól taneczny w składzie: Iza, Ola, Mateusz, oraz Michał. Sebastian wykonał piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka „Zatańczysz ze mną”. Swoim wykonaniem porwał do tańca i zabawy całą zgromadzoną społeczność festiwalową, która bardzo chętnie poddawała się wspaniałej atmosferze imprezy i aktywnie uczestniczyła w niej. Na zakończenie występu, wszyscy otrzymali kolorową nutkę nagrody oraz dyplom pamiątkowy. Wyjazd na festiwal odbył się w ramach realizacji projektu Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, współfinansowanego ze środków UE, w zakresie realizacji działania „Muzykoterapia”.

Iwona Bagińska.