Zajęcia z Panią Bożenną Łukaszewicz

Celem programu jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia. Uczniowie wdrażani są do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę swoich indywidualnych możliwości. Wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary w swoje siły.
Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w celu zaspokojenia jego potrzeb psychofizycznych , rozwijają indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwiają osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 godziny. Tematyka jest zawiązana z porami roku. Obserwują, interpretują i przedstawiają w swoich pracach piękno otaczającego świata, układają kompozycje przestrzenne z materiałów przyrodniczych, projektują i wykonują elementy dekoracyjne przestrzenne i płaskie, kreują wartości estetyczne poprzez poznanie przydatności różnorodnych materiałów ekologicznych.

Dodaj komentarz