Komunikacja alternatywna

10 uczniów bierze udział w indywidualnych zajęciach z zakresu komunikacji alternatywnej, ze względu na niemożność porozumiewania się mową werbalną w sposób zrozumiały dla otoczenia. Uczą się komunikować własne pragnienia, pracować  zgodnie z planem aktywności ułożonym z symboli PCS, zdjęć , etykiet wyrazowych  lub zdań.  Stopniowo są wdrażani do dialogowania z wykorzystaniem narzędzi wspierających komunikację – komunikatorów, książek do komunikacji,  werbalnych asystentów nauczyciela, tablic tematycznych złożonych ze zdjęć, symboli PCS, etykiet wyrazowych.  Wykorzystanie gestów oraz naturalnych eksponatów, kukiełek, zdjęć, prezentacji multimedialnych, gier dydaktycznych  w zdecydowany sposób uatrakcyjnia zajęcia w dążeniu do pełnej komunikacji. Uczestnicy zajęć uczą się  formułować komunikaty według metody PECS na pasku zdaniowym, korzystać ze wsparcia w postaci komunikatorów werbalnych. Budowanie sytuacji edukacyjnych skłaniających do spontanicznej komunikacji intencjonalnej pozwala rozwijać się społecznie zarówno w szkole jak i poza nią. Często możność wypowiedzenia swoich pragnień poprzez zastosowanie wsparcia komunikacyjnego jest szansą na wyeliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Mamy nadzieję że systemy komunikacyjne będą „żywe” i wykorzystywane zarówno w szkole, środowisku domowym uczniów jak i w innych sytuacjach i miejscach, w których znajdą się nasi uczniowie.

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka, jego osiągnięcia. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Zajęcia maja na celu nauczyć uczniów komunikowania się za pomocą różnych form, w zależności od indywidualnych możliwości poszczególnych uczniów. Nauka posługiwania się obrazkami i gestami opiera się na  upodobaniach dziecka. Nauczyciel na bieżąco tworzy plan pracy z dzieckiem, dostosowując go do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Plan obejmuje następujące formy pracy i tematykę:

  • wypowiadanie się ucznia podczas zajęć szkolnych,
  • określanie czasu i pogody na przygotowanej do tego celu tablicy,
  • układanie i „odczytywanie” planu dnia, planu zajęć szkolnych,
  • korzystanie z tablic wyborów określających np. jedzenie, czynności, przedmioty,
  • wykorzystanie z tablic tematycznych w kontaktach z innymi osobami,
  • „odczytywanie” planu czynności (np. wykonanie pracy plastycznej),
  • uczestniczenie w „opowiadaniu” książek, bajek, zdarzeń, mówieniu wierszy przy pomocy symboli (PSC),
  • wykorzystywanie tematycznych piosenek, wyliczanek, zabaw paluszkowych.

 

 

  1. Monika Korzeniecka, P. Agnieszka Joanna Turowska

Dodaj komentarz