Zajęcia z integracji sensorycznej z panem Zbyszkiem Zadrożnym

W ramach projektu „ Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie” prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej. Uczestniczy w nich ośmioro uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.  Zajęcia z integracji sensorycznej prowadzone z dziećmi w młodszym wieku szkolnym są najbardziej efektywne . Poprzedzone są indywidualną diagnozą. Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Na zajęciach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt zakupiony ze środków projektu. Dzięki niemu zwiększył się repertuar stosowanych ćwiczeń. Uczniowie poddawani są stymulacji dotykowej, proprioceptywnej, zapachowej. Wpływa to na ich aktywność na zajęciach i poprawia funkcjonowanie zaburzonych sfer.

                                                                                                                                                                                                        Prowadzący zajęcia – Zbigniew Zadrożny

Dodaj komentarz