TERAPIA RUCHOWA z panem Jackiem Markowskim

Ćwiczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, przeprowadzane są w formie ścisłej oraz w formie zabawy.

Celem ćwiczeń jest rozwijanie ogólnej wydolności, wytrzymałości organizmu, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnienie wentylacji płuc (ćwiczenia oddechowe). Prowadzone są gry i zabawy zręcznościowe mające na celu m.in.  uczenie współdziałania w grupie. U dzieci z ograniczonym zakresem ruchomości w stawach przeprowadzane są ćwiczenia redresywne, czynno-bierne. Poprzedzone są one masażem rozluźniającym napiętych grup mięśniowych. Przeprowadzane są ćwiczenia specjalistyczne korygujące wady postawy.

Dzieci diagnozowane są za pomocą narzędzi diagnostycznych takich jak: test LOVETTA (badanie siły mięśniowej), badany jest zakres ruchomości w stawach, w kręgosłupie, taśma miernicza, goniometr . Diagnozowane są wady postawy .

Dodaj komentarz