Zajęcia indywidualne – arteterapia z panią Bożenną Łukaszewicz

         Zajęcia  mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Prowadzone są w celu usprawniania sensorycznego oraz integracji czynności zmysłowo-nerwowych,  w tym rozwijania percepcji wzrokowej i spostrzegania, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijania sprawności manualnej i pobudzania rozwoju motoryki, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni, rozwijania zainteresowań, talentów plastycznych, wspomagania samodzielności osobistej i społecznej,  ekspresyjnego przedstawiania uczuć i obrazu świata.

            W czasie zajęć tworzone są warunki niezbędne do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa, wzmocnienia poczucia własnej wartości i akceptacji oraz komfortu psychicznego, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego z nauczycielem,   wdrażania do samodzielnego wykonywania czynności, uczenia się umiejętności kontroli własnych zachowań i kształtowanie niezależności uczuciowej, rozwijania wrażliwości i kreatywności artystycznej zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia.
Zajęcia obejmują ośmiu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum i odbywają się indywidualnie dla każdego ucznia przez 1 godzinę.

Formy i metody pracy są  dostosowane  do specyfiki indywidualnych potrzeb ucznia. Przy ustalaniu kierunków pracy jest uwzględnione indywidualne tempo rozwoju, kompetencje komunikacyjne, zainteresowania, uzdolnienia i mocne strony ucznia. Wszystkie, nawet niewielkie, postępy ucznia są wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *