REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

          W dniach 4 i 5 kwietnia uczestniczyliśmy w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych w par. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwszego dnia rozpoczęliśmy w szkole nasze spotkanie modlitwą, wysłuchaniem Słowa Bożego i nauką pieśni religijnych. Następnie przeszliśmy do kościoła na Mszę świętą. Wysłuchaliśmy nauki rekolekcyjnej, którą wygłosił ks. Andrzej. Wraz z uczniami zaprezentował pantominę „Brama do nieba”, w której przypomniał jak ważny jest sakrament pokuty i pojednania. Po powrocie uczniowie oglądali film „Cuda Pana Jezusa”. Kolejnego dnia tematem przewodnim była interpretacja plastyczna ph. „Droga do nieba”. Później udaliśmy się na Mszę św. na której uczyliśmy się rozpoznawać dobro od zła, czyli słuchać głosu w swoim sercu – naszego SUMIENIA.

            Mamy nadzieję, że cała społeczność szkolna właściwie przeżyła rekolekcje, wyciszyła się i będzie z szacunkiem odnosić się do drugiego człowieka. Życzymy radosnego przeżycia Zmartwychwstania Pańskiego.

Agnieszka Sobota, Joanna Bienasz