Podręcznik do przyrody!

Tworzymy ilustracje z Panią Bożenną Łukaszewicz

 

  Celem programu jest stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia, stwarzanie  możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.  Uczniowie wdrażani są do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę swoich indywidualnych możliwości. Wzmacniają poczucie własnej wartości i  wiary w swoje siły.

         Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w celu zaspokojenia jego potrzeb psychofizycznych , rozwijają indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwiają osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

         Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 godziny.  Tematyka jest zawiązana z porami roku. Obserwują, interpretują i przedstawiają w swoich pracach piękno otaczającego świata, układają kompozycje przestrzenne z materiałów przyrodniczych, projektują i wykonują elementy dekoracyjne przestrzenne i płaskie, kreują wartości estetyczne poprzez poznanie przydatności różnorodnych materiałów ekologicznych. 

 

Od października nasze drużyny zadaniowe zbierają materiał potrzebny do stworzenia Podręcznika do Przyrody. Robimy zdjęcia, grafiki, gotujemy, wymyślamy teksty. Zobaczcie jak wygląda nasza praca 🙂

 

Dodaj komentarz