Piątka za segregację…

W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Piątka za segregację” w dniach 10-14.01.2022 zorganizowaliśmy ośrodki tematyczne związane z działalnością proekologiczną. Celem naszych zajęć było propagowanie ekologicznej świadomości, zwrócenie uwagi na oszczędne gospodarowanie produktami, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz nauka recyklingu.

Dnia 11.01.2022 zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne, podczas którego poznaliśmy elementarne zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Dowiedzieliśmy się – co z nich ponownie może być wyprodukowane, a także  – jak je wykorzystać w gospodarstwie domowym. Prawidłowo posegregowane odpady – stanowią cenny surowiec!!!

Treści edukacyjne wspieraliśmy zabawami ruchowymi, organizując naprzemiennie konkurencje sportowe z wykorzystaniem  materiałów z domowych odpadów komunalnych: butelek, gazet, słoików, szklanych kulek, itp. Prawidłowo posegregowane surowce trafiły do odpowiednich pojemników. Gratulujemy!!!

Zdobytą wiedzę – stosujmy na co dzień!!

Beata Augustynowicz