„W zdrowym ciele zdrowy duch”

W ramach realizacji „Programu dla szkół” w dniu18 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas szkoły podstawowej. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez przypomnienie i prezentację podstawowych zasad zdrowego odżywiania się, przypomnienie zalet spożywania owoców, warzyw oraz produktów mlecznych. Spotkanie obejmowało: prezentację multimedialną, zajęcia plastyczne, rozwiązywanie zagadek, puzzli, czytanie wiersza oraz degustację prezentowanych produktów spożywczych. Zajęcia były podzielone na dwie część, gdzie druga część obejmowała, także zajęcia ruchowe, na sali gimnastycznej, w formie zdrowej rywalizacji dwóch drużyn sportowych. Przeprowadzenie lekcji otwartej było jednym z elementów realizacji unijnego „Programu dla szkół”, Oprócz opisanego spotkania w minionym semestrze realizowaliśmy takie działania jak: wspólne drugie śniadania, systematyczne zajęcia kulinarne w sali gospodarstwa domowego, wprowadzenie systemu nagród za drugie śniadanie ze zdrowymi produktami, gazetka oraz przekazanie broszur informacyjnych o programie dla rodziców.

Wszyscy nasi uczniowie starają się aktywnie uczestniczyć we wszystkich, tego rodzaju działaniach. Brawo.

Organizatorzy: Iwona Bagińska

Agnieszka Ostrowska

Beata Skowrońska