Bezpieczne ferie zimowe

W ramach zajęć profilaktycznych w dniu 14 stycznia odbyły się zajęcia pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”.  Naszymi gośćmi byli Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Lipowiec w Augustowie. Podstawowym tematem były zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Ratownicy przypomnieli zasady zachowania się w przypadku załamania się lodu pod człowiekiem, a także zasady alarmowania służb ratunkowych w przypadku zagrożenia. Uczestnicy spotkań mogli obejrzeć również przykładową akcję ratowania osoby pod którą załamał się lód.

Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych ferii zimowych!

Agnieszka Szczygło

Zbigniew Zadrożny

Ewa Poważa