Śmieci mniej, Ziemi lżej

13 stycznia odbyły się zajęcia otwarte pt. „Śmieci mniej, Ziemi lżej”. W lekcji wzięły udział wszystkie klasy Szkoły Przysposobienia do Pracy oraz jedna klasa Szkoły Podstawowej. Celem tych zajęć było kształtowanie postaw proekologicznych, wzbogacenie słownictwa o treści ekologiczno-przyrodniczej oraz kształcenie umiejętności dzielenia odpadów na papierowe, szklane, metalowe, plastikowe i mieszane. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, przypomnieli co oznacza termin „segregacja” oraz „recykling”. Z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną. Podczas podsumowania, uczniowie wykonali wspólny plakat tematyczny.

Katarzyna Niedźwiecka

Urszula Sieńkowska- Cioch

Ewa Poważa

Agnieszka Szczygło