Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 21 września 2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Członkami Augustowskiej Drużyny AED. Uczniowie utrwalali poznane już wcześniej numery alarmowe: 112, 999, 998, 997. Pod czujnym okiem pana ratownika mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie nasi goście zaprezentowali samochód ratownictwa medycznego. Wszyscy uczestnicy z wielką chęcią i zaangażowaniem brali udział w tym wydarzeniu.

Agnieszka Szczygło