Możesz dbać o cały świat

Dnia 16 września bieżącego roku odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z panem Adrianem Kondratowiczem. Jest to artysta, który przyjechał do nas z Nowego Jorku w USA, gdzie mieszka i tworzy. Jego najbardziej znany na świecie projekt to Trash Project, poprzez który artysta chce zwrócić uwagę na ekologię, a przede wszystkim na zanieczyszczenie świata, szczególnie wód i oceanów. Podczas prezentacji multimedialnej pan Adrian mówił o cyklu przechodzenia śmieci plastikowych w łańcuchu pokarmowym i o tym jak w ten sposób docierają do człowieka. Zobaczyliśmy skalę jego działań proekologicznych, które były realizowane w różnych częściach świata. Następnie obejrzeliśmy pokaz artystycznego recyclingu. Artysta zaprezentował nam nową technikę tworzenia z użyciem plastikowych odpadów. W ten sposób pokazał nam, jak można śmieci zamienić w sztukę. Było to bardzo ciekawe i fajne spotkanie.

Organizatorki spotkania:

U. Cioch, E. Poważa, K. Niedźwiecka, A. Szczygło