Ścieżka edukacyjna „Las Bliżej Nas”

W dniu 11.06 2021 r. grupa uczniów wraz z opiekunami ze szkoły podstawowej uczestniczyła w wyjeździe do Nadleśnictwie Płaska na ścieżkę edukacyjną „Las bliżej nas”. Było to doskonałe doświadczenie, gdzie w sposób praktyczny i bezpośredni mogliśmy poznać walory przyrodnicze lokalnego środowiska, poszerzyć nasze informacje w tym temacie. Pod opieką przewodnika, przechodząc od przystanku do przystanku z tablicami informacyjnymi zobaczyliśmy i usłyszeliśmy o najróżniejszych rodzajach roślin i zwierząt oraz sposobie ich funkcjonowania. Podsumowaniem i utrwaleniem naszego spotkanie w terenie były tematyczne zajęcia plastyczne, uczestnicy także
otrzymali pamiątkowe upominki. Natomiast zwieńczeniem okazało się wspólne biesiadowanie pod wiatą z pysznym obiadem. Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Płaska za miłe przyjęcie, opiekę oraz przekazaną wiedzę z zakresu edukacji leśnej.

Uczestnicy ścieżki edukacyjnej