Podsumowanie konkursu plastycznego Świat Niebieskich

Dnia 2.06.2021 odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w  II Konkursie Plastycznym „ Świat Niebieskich” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez  Gminę Miasto Augustów „Razem ku sprawności …” Do udziału w konkursie zgłoszono 31 prac.  Komisja opiniująca „dzieła” była pod ogromnym wrażeniem różnorodności zastosowanych technik artystycznego wyrazu, kreatywności podejścia do zaproponowanego tematu, staranności oraz twórczej ekspresji uwidaczniającej się w każdej z prac. Wysoki poziom artystyczny skłonił komisję do przyznania równorzędnych indywidualnych nagród książkowych dla każdego z laureatów oraz nagród grupowych w postaci gier edukacyjnych i puzzli, dla każdej z klas biorących udział w konkursie. Wręczenia nagród dokonał dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pan Roman Krzyżopolski.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele i opiekunowie imienne podziękowania. Zachęcamy do oglądania wystawy pokonkursowej  w galerii pod schodami w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie.

  1. Halina Szulewska, p. Agnieszka Turowska