Radosny jubileusz

„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno MIŁOWAĆ”

Jan Paweł II

 

 

Miesiąc październik stał się w tym roku wyjątkowym czasem dla społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. 9 października 2020 roku świętowaliśmy 20-lecie działalności placówki oraz 10-lecie nadania imienia i posiadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie.

W tygodniu poprzedzającym uroczystość odbyły się lekcje dotyczące historii działalności szkoły, podczas których uczniowie oglądali kroniki i archiwalne materiały nagrane podczas różnych wydarzeń. Była to okazja do refleksji nad upływającym czasem i wspomnień o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. Przeprowadzano również zajęcia poświęcone osobie świętego Jana Pawła II. Każdy zespół klasowy opracował lapbook zwierający fakty z życia i nauczania Papieża Polaka. Nie zabrakło pozytywnych emocji i elementu rywalizacji podczas Papieskiego Turnieju Piłkarskiego. Podsumowaniem „Tygodnia z Patronem” oraz obchodów jubileuszu 20-lecia szkoły była akademia zorganizowana w dniu 9 października. Dzieci i młodzież przedstawiły montaż słowno-muzyczny zawierający opracowane specjalnie na tę okazję krótkie filmy. Był to też czas na życzenia „Dostojnej Jubilatce” sukcesów i pomyślności w kolejnych latach. Miłym dodatkiem stał się ogromny tort i rurki z kremem.

Swoją obecnością zaszczyciła placówkę Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Bożenna Kondracka, z rąk której społeczność szkolna otrzymała gratulacje i życzenia od Pana Jarosława Szlaszyńskiego, Starosty Powiatu Augustowskiego. Zarząd Powiatu w Augustowie przekazał społeczności uczniowskiej wysokiej jakości telewizor, który doposaży świetlicę szkolną.

W dowód uznania za trud włożony w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Augustowskiego, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, otrzymał Medal za zasługi dla Powiatu Augustowskiego. Dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych złożyli również serdeczne gratulacje placówce, życząc kolejnych równie wspaniałych jubileuszy oraz przekazali pamiątkowy grawerton.

W tym dniu, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, zostali uhonorowani Nagrodami Dyrektora Szkoły, pana Romana Krzyżopolskiego, a pani Beata Skowrońska oraz pan Roman Krzyżopolski otrzymali Nagrodę Starosty Augustowskiego.

W organizację tego wielkiego szkolnego wydarzenia włączyła się cała społeczność szkolna. Radosny jubileusz będzie jeszcze przez długi czas okazją do miłych wspomnień. Życzymy „Dostojnej Jubilatce”, aby dalej tak prężnie funkcjonowała, edukując do życia w środowisku kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.