Wieści z zespołów

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w zespołach nastąpiły zmiany. Do zespołów w Augustowie doszło 2 nauczycieli i pomoc nauczyciela – pani Basia. Jak co roku, systematycznie odbywały się zajęcia plastyczne i ceramiczne. Efektem działalności twórczej naszych dziewcząt były liczne prace, które brały udział i zdobywały nagrody w konkursach: w X Regionalnym Konkursie Plastycznym ,,Inspiracje Muzyką”; ,,Moja Niepodległa oraz XX Miej

skim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Prac naszych dzielnych artystów nie zabrakło również na kiermaszu organizowanym przez naszą szkołę. Wspaniałych wrażeń i miłych uszom dźwięków dziewczęta doświadczyły w czasie koncertu w szkole muzycznej, wysłuchanego w licznym gronie osób.

Bardzo nam było miło, że i w tym roku szkolnym z okazji Mikołajek, odwiedziła nas kl. III Szkoły Przysposabiającej do Pracy z panią Urszulą Sieńkowską-Cioch. Nasi goście przedstawili nam piękne opowiadanie w formie teatrzyku Kamishibai. Opowiadanie miało tym większe znaczenie, że jego współautorami byli oni sami. Miłym akcentem naszego spotkania było obdarowanie się prezentami. W czasie zajęć był też czas na wspaniałą zabawę ze społecznością szkolną w czasie Andrzejek w hotelu Karmel i Balu Karnawałowego w hotelu Logos.

Agata Renda, Daria Dębowska.