Nasza Niepodległa

Konkurs plastyczny : „Nasza Niepodległa” dodał artystycznego smaczku obchodom 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszej placówce. Zaskoczył wyrównanym poziomem, kreatywnością i starannością prac. Dał wyraz patriotyzmu i znajomości symboli narodowych. Stąd komisji trudno było wyłonić zwycięzców. Za nagrody w konkursie składamy podziękowanie Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. A oto wyniki:
Wyróżnienia:
Marta Szulewska – opiekun p. Halina Szulewska, Ewa Piekarska – opiekun p. Agata Renda,
zespół rewalidacyjno – wychowawczy w Studzienicznej – opiekun p. B. Skowrońska,
klasa VIId-VIIIa – opiekun p. Joanna Turkowska, klasa IV-Va – opiekun p.KatarzynaKasjanowicz i p. Bożena Andruszkiewicz, klasa VI-VII-VIIIb – opiekun p. Agnieszka Turowska i p. Teresa Kalinko
Nagrody :
W kategorii uczniów młodszych (Szkoła Podstawowa) : I miejsce – klasa VI-VII – opiekun p. Monika Adamowicz i p. Marzena Doroszko, II miejsce – klasa VIIc – opiekun p. Halina Szulewska, p. Małgorzata Poźniakowska i p. Joanna Turkowska oraz klasa I-IIa – opiekun p. Beata Skowrońska, III miejsce – klasa II-III –opiekun p. Monika Adamowicz i p. Ewa Klukowska oraz zespół rewalidacyjno – wychowawczy grupa I – opiekun p. Agata Renda
W kategorii uczniów starszych (Szkoła Przysposabiająca do Pracy) : I miejsce – klasa III – opiekun p. Elżbieta Barwicka, II miejsce – klasa I – opiekun p. Urszula Cioch oraz Świetlica – opiekun p. Monika Korzeniecka, III miejsce – klasa II – opiekun p. Katarzyna Niedźwiecka
B.Skowrońska