Cała Polska Czyta więc My też!

Uczniowie z klas I- II i VI – VII – VIIIb regularnie  uczestniczą w zajęciach bibliotecznych  w Miejskiej Bibliotece Publicznej Odział Dziecięcy w Augustowie. Pod czułą i merytoryczną opieką Pani Krysi i Małgosi wspólnie wypożyczają książki, uczą się prawidłowych zachowań w miejscach publicznych, poznają bogactwo księgozbioru. Wspólne wyprawy do biblioteki to też szansa na uczenie się od siebie wzajemnie prawidłowych postaw i zachowań podczas przejazdu autobusem komunikacji miejskiej, spacerowania uliczkami naszego miasta, udzielania sobie wzajemnie niezbędnej pomocy. Starsi uczniowie są świetnym  wzorem do naśladowania dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. W bibliotece zawsze lepiej słucha się tekstu czytanego przez nauczyciela, panie bibliotekarki lub siebie wzajemnie. Dominika wykazuje się perfekcją w ustawianiu książek na właściwe miejsca na półkach, po ich zwróceniu do biblioteki. Gościnne progi biblioteki, kącik z zabawkami i możliwość relaksu na dużych pufach są zawsze miłą odmianą i urozmaiceniem zajęć szkolnych.  Współpraca i integracja międzyklasowa jest przykładem realizacji programu „Razem się uczymy, razem się bawimy”

Beata Skowrońska , p. Agnieszka Joanna Turowska