Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2019r. zorganizowany przez naszą Szkołę

“Bo nauczyciel jest kapitanem” – pod banderą z takim właśnie hasłem przewodnim wzięliśmy kurs na obchody tegorocznego święta wszystkich pracowników oświaty.
To porównanie, kojarzące się z daleką podróżą pełną ekscytujących przygód, powracało wciąż w różnych kontekstach podczas licznych przemówień na uroczystości Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 14 października 2019 roku w gościnnych progach ACE, a której nasz ZSS na czele z panem dyrektorem Romanem Krzyżopolskim był tegorocznym organizatorem. Święto rozpoczęło się hymnem państwowym zaintonowanym przez naszą nową uczennicę Magdalenę Brecht. Następnie zgromadzeni goście dali porwać się w “piękny rejs” części artystycznej przygotowanej przez uczniów pod opieką nauczycieli: K. Niedźwieckiej, U. Sieńkowskiej-Cioch,
M. Gładyszewskiej, B. Augustynowicz, K. Kasjanowicz, I. Bagińskiej, M. Doroszko oraz E. Klukowskiej. Uczniowie wykonali montaż słowno-muzyczny, który ogromnie wzruszył całą widownię. Pan starosta, Jarosław Szlaszyński, który miał okazję obejrzeć występ już w piątek 11 października, przygotował specjalne podziękowania dla uczniów i nauczycieli oraz ich pomocy. Po występie okraszonym hucznymi brawami  wręczono nagrody Starosty Augustowskiego nauczycielom z powiatowych szkół. Znalazła się wśród nich również nauczycielka naszego zespołu U. Sieńkowska-Cioch. Przy tej okazji pan starosta szczególne życzenia i gratulacje złożył panie Bożenie Bendig nauczycielce II LO w Augustowie, która otrzymała tytuł Profesora Oświaty. Po nauczycielach przyszedł czas na uczniów. Najlepszym z najlepszych czy to w nauce czy to w sporcie wręczono stypendia Starosty Augustowskiego. Łącznie przyznano 16 stypendiów. Uroczystość zakończyła się miłymi rozmowami przy bardzo smacznym poczęstunku.
Zespół organizacyjny:
K. Niedźwiecka
U. Sieńkowska-Cioch
M. Gładyszewska
B. Augustynowicz
K. Kasjanowicz
I. Bagińska
M. Doroszko
E. Klukowska
E. Chilicka
R. Chilicka
A. Sokołowska
E. Poważa
A. Szczygło
P. Wencewicz
Z. Zadrożny
Zdjęcia: S.Piekarska