OGŁOSZNIE!

Dnia 22.08.2019r. o godz. 9.00 oraz dnia 02.09.2019r. o godz.11.00odbędą się posiedzenia Rady Pedagogicznej.

W sekretariacie są zarządzenia do podpisania.

Proszę wszystkich nauczycieli o wcześniejsze zapoznanie się z propozycją tygodniowego rozkładu zajęć do godz. 1200 w dniu  30.08.2019r.

Zespół do układania tygodniowego rozkładu zajęć w składzie:

R. Krzyżopolski, Adamowicz, R. Chilicki, B. Skowrońska, M. Gładyszewska rozpoczyna pracę dnia 22.08.2019r. o godz. 12.00.

Zespół profilaktyczno – wychowawczy w składzie:   

B. Skowrońska, B.Augustynowicz, I.Bagińska, A.Turowska, H.Szulewska, S.Piekarska, K.Kasjanowicz, K.Niedźwiecka,Sieńkowska-Cioch, E.Poważa, E. Chilicka przystąpi do skonstruowania rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej  w roku szkolnym 2019/2020 dnia  23.08.2019r. o godz. 9.00.

Od 26.08.2019r.wszyscy nauczyciele mogą przygotować pracownie i sale do nauki w nowym roku szkolnym.

Wychowawcy klas w sekretariacie szkoły odbiorą druki wniosków do wyprawki szkolnej.

Wychowawcy klas SSPP, w których realizowana jest wyprawka szkolna  na podręczniki  i materiały edukacyjne, proszeni są o złożenie zamówień w księgarni „ATENA”.

Od 26.08.2019r. nauczyciele zobowiązani są do uzupełnienia dzienników lekcyjnych z roku szkolnego 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r. o godz. 9.00.

 

 

 

Dyrektor ZSS w Augustowie

                                                                     Roman Krzyżopolski