WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”

Uczniowie szkoły podstawowej cyklicznie uczestniczą w zajęciach profilaktycznych zainspirowanych przez Fundację WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”. Ogólnopolski program edukacyjny ma na celu wyrobienie w uczestnikach odruchu udzielania pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej w wypadku.

Bieżące zajęcia, przeprowadzone dnia 11.06.2019, stanowiły powtórkę informacji dotyczących rozpoznania osoby nieprzytomnej, prowadzenia rozmowy z dyspozytorem ratownictwa medycznego, ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej bocznej pozycji. Większość zaplanowanego czasu poświęciliśmy również przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej, ćwicząc na fantomach praktyczne uciski oraz wdechy ratownicze.

Obserwując naszych uczestników dostrzegam zaangażowanie, wiedzę oraz doświadczenie, które nabywają podczas każdych kolejnych zajęć.

Organizator

  1. Augustynowicz