Z wizytą w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Uczestnicy zajęć Koła Przyrodniczego udali się, aby pogłębić swoją wiedzę  ekologiczną, do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Augustowie. Naszym przewodnikiem był kierownik tej instytucji Pan Jacek Potapowicz. Dowiedzieliśmy się w  jaki sposób ścieki spływają do oczyszczalni z całego miasta. Zobaczyliśmy wóz asenizacyjny i jak jest on opróżniany przez jego operatora. Zobaczyliśmy makietę obrazującą wygląd oczyszczalni i jej poszczególne części. Podczas spaceru po terenie zakładu mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć kolejne fazy działania oczyszczalni i to dzięki czemu ścieki zmieniają się w wodę gotową do ponownego użycia. Ważną sprawą są działające tam bakterie, które żywiąc się zamieszczeniami uzdatniają wodę. Nasze nosy poczuły również jak „pachną” ścieki, więc była to również  wyprawa polisensoryczna.

  1. H. Szulewska, p. B. Augustynowicz, p. A. Turowska