AUTOPREZENTACJA – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

1 kwietnia 2019 roku uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy i uczniowie z Gimnazjum wzięli udział w otwartych zajęciach na temat umiejętności interpersonalnych istotnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy staramy się o pracę. Zostali wyposażeni w wiedzę o tym, co jest ważne przy autoprezentacji. Zwróciliśmy uwagę na wygląd zewnętrzny, postawę ciała oraz kontakt wzrokowy z pracodawcą. Kolejną przedstawianą kompetencją była zdolność zaprezentowania siebie przy zastosowaniu komunikatu „ja”. Uporządkowaliśmy wiadomości uczniów na temat samego siebie, własnych zalet, umiejętności i doświadczeń. Pracując w grupach, wychowankowie mieli możliwość przygotowania informacji o sobie. Ostatnią częścią lekcji było praktyczne przećwiczenie udziału w markowanej rozmowie kwalifikacyjnej, a chętni uczniowie przedstawiali siebie w rozmowie z pracodawcą. Podsumowaniem zajęć były wiadomości zwrotne od uczestniczących w nich nauczycieli i uczniów na temat poznawanych i ćwiczonych sytuacji na otwartym rynku pracy.

E. Chilicka, M. Poźniakowska, R. Chilicki