KONCERTOWO…


 

„Bądźmy Razem” to tytuł piosenki i teledysku przygotowanych na uroczyste obchody II Augustowskiego Dnia Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi oraz Światowego Dnia Zespołu Downa przypadającego tradycyjnie w pierwszym dniu wiosny – 21 marca.

Tegoroczne spotkanie było rocznicowe; już po raz piąty zorganizowano artystyczne wydarzenie, podczas którego w ramach warsztatów wokalnych, plastycznych i artystycznych wspólnie pracują i tworzą osoby z niepełnosprawnością oraz pełnosprawna młodzież augustowskich szkół. Organizatorami przedsięwzięcia były Fundacja „Mamy Mamy”, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie.

Warsztaty przeprowadzone w tym roku koncentrowały się na wspólnym śpiewaniu i tańcu jak zawsze w atmosferze beztroskiej radości i spontaniczności. Wcześniej powstał tekst piosenki – autorki to Sylwia Piekarska i Joanna Denert. Muzyka: Garry Ananasow, aranż i nagranie zawdzięczamy Markowi Halickiemu. To on śpiewa pierwszą zwrotkę piosenki, zaś kolejne wykonują Katarzyna Prokop i Oliwia Czulewicz (obie SSP STO) oraz Błażej Czarniecki. W chórkach słyszymy poza wymienionymi osobami Maję Prokop, Kamilę Czulewicz i Stasia Piekarskiego.

Kolejnym zadaniem była realizacja teledysku. Materiał filmowy został nagrany przez Rafała Grynasza i Sylwię Piekarską w powstałym na tę okazję szkolnym studiu nagrań z profesjonalnymi kolorowymi tłami, które mieściło się w Szkole Specjalnej. Kamera utrwaliła około 30 osób – dzieci, młodzież i dorosłych, tańczących, wirujących i śpiewających. Efektem końcowym jest teledysk, którego montażu podjął się augustowianin, student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Łukasz Stefański.

Kontynuacją muzycznej przygody był wyjątkowy koncert zorganizowany w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie. W czwartkowy wieczór przed licznie zgromadzoną publicznością (ODK pękał w szwach!) i zaproszonymi gośćmi. Byli z nami: Burmistrz Miasta Augustowa: Mirosław Karolczuk wraz z żoną, Wiceburmistrz Miasta Augustowa – Filip Chodkiewicz, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie – Kazimierz Kożuchowski, Dyrektor APK – Anna Jastrzębska, Wicedyrektor II LO w Augustowie Tomasz Choroszewski, Prezes STO w Augustowie – Zbigniew Walicki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska – Roman Rogoziński oraz inni wspaniali goście. Wystąpili: ekspresyjna Katarzyna Mikucka oraz utalentowana młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie, a także prezentująca liryczne piosenki Sandra Bożewicz i wreszcie Marek Halicki z własną interpretacją popularnych utworów. Ukoronowaniem wszystkich wzruszeń i radości tego spotkania była premiera piosenki i teledysku „Bądźmy razem – stają się sny”. Utwór został przyjęty owacjami, a na zakończenie został zaśpiewany przez uczestników projektu i wszystkich gości.

Całe przedsięwzięcie możliwe było dzięki wsparciu Burmistrza Miasta Augustów, Starostwa Powiatowego oraz całej rzeszy wspaniałych mieszkańców Augustowa, którzy bezinteresownie i z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w realizację działań. Dziękujemy za współpracę!!!

Nasz teledysk można obejrzeć na stronie mamymamy.pl

Zdjęcia Agnieszka Wysocka  – Halicka