Edukacja Przez Ruch…

Już po raz drugi zaprosiliśmy do naszej szkoły panią Dorotę Dziamską, trenerkę z Pracowni Pedagogicznej im. Prof. Ryszarda Więckowskiego w Poznaniu, aby przeprowadziła szkolenie nauczycieli w zakresie systemu kształcenia i terapii dzieci EPR. Edukacja przez ruch to zbiór technik i metod pracy opartych na naturalnym, optymalnym, rytmicznym ruchu człowieka. Określona rytmiczna procedura aktywizuje zmysły, wspiera wzrost integracji sensorycznej, wyzwala radość, nadaje znaczenie przygotowując do procesu uczenia się. Głównym założeniem systemu jest planowanie ruchu, jako podstawę wywołującą aktywność poznawczą dziecka. Istotą jest umiejętność kreatywnego tworzenia, organizacja przestrzeni, aktywne działanie w zespole, wyzwalanie emocji i doświadczeń składających się na wspólną pracę.

Już pierwsze efekty procesu tworzenia – pojawiły się w klasach! Powodzenia!