Wychowanie wodne

Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na pływalni wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Pływanie ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno-stawowego. Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich, co daje im możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich Olimpiad Specjalnych.
Podczas zajęć wykorzystujemy 10 punktowy program według koncepcji Halliwick. Jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Głównym celem tej metody jest nauczanie bezpiecznego i swobodnego poruszania się w środowisku wodnym. Metoda ta jest rewelacyjną i unikalną formą terapii w wodzie i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny i poznawczy. W trakcie zajęć możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż na lądzie. Zajęcia są realizowane przez osobę z uprawnieniami do prowadzenia zajęć tą metodą.
W naszej szkole…
– w zajęciach na pływalni uczestniczą już najmłodsze klasy szkoły podstawowej,
– uczniowie ćwiczą w mało licznych grupach,
– zajęcia odbywają się systematycznie przez cały rok szkolny,
– uczniowie podzieleni są na grupy sprawnościowe, o podobnych umiejętnościach pływackich ,
– zajęcia prowadzone są przez instruktora pływania i doświadczonych nauczycieli wychowania fizycznego,
– uczniowie startują w zawodach pływackich Olimpiad Specjalnych na różnych szczeblach,
– przez kilkanaście lat kontynuacji zajęć na pływalni szkoła wychowała wielu medalistów w konkurencjach pływackich na szczeblu województwa, kraju i Europy,
– największym sukcesem jest srebrny medal Adriany Puczyńskiej na dystansie 50m stylem Klasycznym podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Antwerpia 2014
Zajęcia wychowania wodnego w Zespole Szkół Specjalnych od lat prowadzone są dzięki środkom finansowym przekazywanym przez Starostwo Powiatowe.